Πεπτικό

Το Σ.Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από επαλαμβανόμενα συμπτώματα ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος (διάχυτοι πόνοι, οξείς πόνοι με εντοπίσεις στην αριστερή κάτω κοιλία - διαρροϊκές κενώσεις - δυσκοιλιότητα - αίσθημα μετεωρισμού, αίσθημα τάσεως κοιλιακών τοιχωμάτων.

Το αίτιο παραμένει άγνωστο, γενικά το Σ.Ε.Ε. είναι λειτουργική νόσος.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΣΥΝΔΡΟΜΟ BUDD - CHIARI

Ορισμός : Απόφραξη των ηπατικών φλεβών σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής τους από το δεξιό κόλπο έως τα μικρά αγγεία των φλεβών ήπατος.

Συμπτώματα : Ελάχιστα έως κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια.

Θεραπεία : Υποστηρικτική και μέτρα διατήρησης της βατότητας των αγγείων.

Επιπλοκές : Ασκίτης - πυλαία υπέρταση - υπερσπληνισμός.

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταστάσεις εκτός από νεοπλασίες ή λιθίαση οι οποίες προκαλούν απόφραξη των εξωηπατικών χοληφόρων οδών, είναι :

  1. Τραυματισμοί πόρου κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις ή μετά από επιπλοκές νόσων του ήπατος.

  2. Τα παράσιτα Ascaris humbricoides και η Chonorilis sinensis (παράσιτο της Ανατολής),

αποτελούν αίτια που προκαλούν αποφρακτικό ίκτερο, ενδοηπατική φλεγμονή των χοληφόρων, χολοστάση, σχηματισμό λίθων - χολαγγειΐτιδα.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΗ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ (Μ.Λ.Χ.)

(ΑΛΙΘΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΛΙΚΟΣ ΗΠΑΤΟΣ) Αν η Μ.Λ.Χ. οφείλεται σε παρουσία μικρολίθων, τότε η αφαίρεση αυτής, θεραπεύει. Αν οφείλεται σε άλλα αίτια, συζητείται. Πολλές φορές τα άτομα με Μ.Λ.Χ., εμφανίζουν και άλλα νοσήματα λειτουργικού υποστρώματος (ευερέθιστου εντέρου κ.α.).

Συνέχεια ανάγνωσης

Κλινικές Ελκώδης κολίτιδα Grohn’s disease
Μεγάλες ποσότητες αίματος στα κόπρανα Ναι Περιοδικά
Βλέννης παρουσία στα κόπρανα Ναι Περιστασιακά
Πόνος Περιστασιακά Συχνά
Συστηματικές εκδηλώσεις Περιστασιακά Συχνά
Κοιλιακές μάζες Σπάνια Συχνά
Προσβολή περινέου Όχι Συχνή
Συρίγγια Όχι Ναι
Απόφραξη λεπτού εντέρου Όχι Συχνή
Απόφραξη κόλου Σπάνια Συχνή
Απάντηση σε λήψη αντιβιοτικών Όχι Ναι
Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση Όχι Ναι
ANCA – θετικά Συχνά Σπάνια
ASGA - θετικά Συχνά Συχνά

 

 

ANCA = Antineutrophil cytoplasms antibody = αντίσωμα κατά του κυττοπλάσματος των ουδετεροφίλων
ASGA = Anti-Saccharomyces cerevisiae antibody = αντίσωμα κατά του σακχαρομήκυτα cerevisiae

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο Ρινογαστρικός Καθετήρας) έχει σαν εφαρμογή την αποσυμφόρηση του στομάχου. Χρησιμεύει στην:

  • Ατονία στομάχου

  • Απόφραξη

  • Ειλεό

  • Απομάκρυνση τοξικών συστατικών (π.χ. σε απόπειρα αυτοκτονίας)

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software