Πεπτικό

ΜΗ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ (Μ.Λ.Χ.)

(ΑΛΙΘΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΛΙΚΟΣ ΗΠΑΤΟΣ) Αν η Μ.Λ.Χ. οφείλεται σε παρουσία μικρολίθων, τότε η αφαίρεση αυτής, θεραπεύει. Αν οφείλεται σε άλλα αίτια, συζητείται. Πολλές φορές τα άτομα με Μ.Λ.Χ., εμφανίζουν και άλλα νοσήματα λειτουργικού υποστρώματος (ευερέθιστου εντέρου κ.α.).

Η Μ.Λ.Χ., χαρακτηρίζεται από κωλικό ήπατος, χωρίς την παρουσία λίθων στη χολοδόχο κύστη, αποδίδεται η Μ.Λ.Χ., σε ανατομικές - λειτουργικές διαταραχές, οι οποίες υποχωρούν μετά την εκτέλεση λαπαροσκοπικής αφαίρεσης χοληδόχου. Η Μ.Λ.Χ., εμφανίζεται κυρίως, σε γυναίκες νεαρής ηλικίας.

ΑΙΤΙΑ Μ.Λ.Χ.

  • Μικροσκοπικοί λίθοι.

  • Ανώμαλος λειτουργικότητα χοληδόχου κύστεως.

  • Δυσλειτουργία σφιγκτήρα Οddi.

  • Υπερκινητικότητα - γειτονικού 12δάκτυλου.

  • Διέλευση λίθων.

cholokistitida

e-genius.gr ...intelligent web software