Κλινική Φαρμακολογία

  1. Μικρές δόσεις ασπιρίνης, σε ημερήσια δόση (81 - 325mg) μειώνουν την συχνότητα του εμφράγματος στους άνδρες.

Επίσης, οι μικρές αυτές δόσεις ασπιρίνης μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης, εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά όχι και του εμφράγματος σε μέσης ηλικίας γυναίκες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Οίδημα που προκαλείται από φάρμακα

Οι μηχανισμοί που προκαλούν τα φάρμακα οιδήματα είναι ποικίλοι και αποδίδονται:

α) στην αγγειοσύσπαση νεφρών (παράδειγμα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή κυκλοσπορίνη).

β) Στην διάταση των αρτηριολίων (αγγειοδιασταλτικά φάρμακα)

Συνέχεια ανάγνωσης

Η μεγάλη κατανάλωση των φαρμάκων αποτελεί αντικείμενο κριτικής τα τελευταία χρόνια και αφορά τις παρενέργειές τους. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η μηνιγγίτιδα που προκαλείται από φάρμακα – άσηπτη μηνιγγίτιδα - και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής. Η μεγάλη κατανάλωση των φαρμάκων αποτελεί αντικείμενο κριτικής τα τελευταία χρόνια και αφορά τις παρενέργειές τους. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η μηνιγγίτιδα που προκαλείται από φάρμακα – άσηπτη μηνιγγίτιδα - και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής.

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software