Πεπτικό

Ηπατοτοξικότητα διαφόρων φαρμάκων

Ηπατοτοξικότητα διαφόρων φαρμάκων

Φάρμακο

Ηπατική Αντίδραση

Ακεταμινοφαίνη (δοσοεξαρτώμενη βλάβη)

Άμεση οξεία ηπατοτοξικότητα. Χρόνια τοξικότητα

Αλλοπουρινόλη

Κοκκιωματώδεις βλάβες

Amanita mushrooms (μανιτάρια)

Οξεία - άμεση ηπατοτοξικότητα

Αμινοσαλικυλικό οξύ (δοσοεξαρτώμενη βλάβη)

Οξείες αντιδράσεις

Αμιοδαρόνη

Χρόνια τοξικότητα - στεατοηπατίτις

Αντιβιοτικά (διάφορα)

Οξείες βλάβες

Αντινεοπλασματικά φάρμακα

Οξείες βλάβες

Παράγωγα αρσενικού

Χρόνια τοξικότητα

Ασπιρίνη

Οξείες βλάβες

Στεροειδή (C17 alkylated)

Οξεία χολόσταση

Χλωροπροπαμίδη

Χολοστατική - Ηπατοκυτταρική βλάβη

Diclofenac

Χρόνια ηπατίτιδα - Οξεία ιδιοσυσυγκρασική ηπατοκυτταρική βλάβη

Erythrocin estolate

Οξεία χολόσταση τύπου φαινοθειαζίδης

Αναισθητικά τύπου αλλοθάνης

Οξεία ηπατοτοξική εξ ιδιοσυγκρασίας τοξικότητα

Έγχυση αντινεοπλασματικών φαρμάκων στην ηπατική αρτηρία

Χρόνια τοξικότητα

Στατίνες (HMG - CoA reductase inhibitors)

Οξείες βλάβες ποικίλου τύπου

Hydrocarbons

Οξεία άμεση ηπατοτοξικότητα

Indomethacin

Οξεία - ιδιοσυγκρασική ηπατοτοξικότητα

Σιδήρου σκευάσματα

Οξεία - ιδιοσυγκρασική ηπατοτοξικότητα

Ισονιαζίδη

Οξεία - ιδιοσυγκρασική ηπατοτοξικότητα -μεταβολική ιδιοσυγκρασία → χρόνια τοξικότητα

Methotrexate

Οξεία ηπατοτοξικότητα εξ ιδιοσυγκρασίας - χρόνια τοξικότητα

Methyltestosterone

Οξεία χολόσταση

Αναστολείς monoamine oxidase

Οξεία εξ ιδιοσυγκρασίας ηπατοτοξική βλάβη

Niacin

Χρόνια τοξικότητα - δοσοεξαρτώμενη βλάβη

Nitrofurantoin

Χρόνια ηπατίτιδα

Αντισυλληπτικά peros

Οξεία χολόσταση (steroid type)

Phenothiazines (chloropromazine)

Οξεία χολόσταση - χρόνια τοξικότητα

Φαινυλ-βουταζόνη

Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα - οξεία χολόσταση

Φαινυτοΐνη

Οξεία ηπατοτοξική βλάβη (εξ ιδιοσυγκρασίας)

Φωσφόρος και άλατα αυτού

Οξεία άμεση ηπατοκυτταρική βλάβη

Propylthiouracil

Οξεία άμεση ιδιοσυγκρασική ηπατοτοξικότητα

Κινιδίνη

Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα - οξεία ηπατίτιδα

Σουλφοναμίδες

Οξείες βλάβες

Τετρακυκλίνη - IV (μεγάλες δόσεις)

Οξεία άμεση ηπατοτοξικότητα

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Οξεία χολόσταση (τύπου φαινοθειαζίδης)

Valproate

Δοσοεξαρτώμενη βλάβη - οξεία ηπατίτιδα

Βιτ. Α

Χρόνια τοξικότητα

Υδραλαζίνη

Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα

Amoxicillin + Clavulanic acid

Χολόσταση - ηπατίτιδα

Κοκκαΐνη - Angel dust - ecstacy

Ηπατοτοξικότητα

e-genius.gr ...intelligent web software