Πεπτικό

Διαφορές κλινικές – ενδοσκοπικές – ακτινολογικά ευρήματα μεταξύ ελκώδους κολίτιδας – ν. Groh

Κλινικές Ελκώδης κολίτιδα Grohn’s disease
Μεγάλες ποσότητες αίματος στα κόπρανα Ναι Περιοδικά
Βλέννης παρουσία στα κόπρανα Ναι Περιστασιακά
Πόνος Περιστασιακά Συχνά
Συστηματικές εκδηλώσεις Περιστασιακά Συχνά
Κοιλιακές μάζες Σπάνια Συχνά
Προσβολή περινέου Όχι Συχνή
Συρίγγια Όχι Ναι
Απόφραξη λεπτού εντέρου Όχι Συχνή
Απόφραξη κόλου Σπάνια Συχνή
Απάντηση σε λήψη αντιβιοτικών Όχι Ναι
Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση Όχι Ναι
ANCA – θετικά Συχνά Σπάνια
ASGA - θετικά Συχνά Συχνά

 

 

ANCA = Antineutrophil cytoplasms antibody = αντίσωμα κατά του κυττοπλάσματος των ουδετεροφίλων
ASGA = Anti-Saccharomyces cerevisiae antibody = αντίσωμα κατά του σακχαρομήκυτα cerevisiae

Ενδοσκοπικές διαφορές

Προσβολή πρωκτού Σπάνια Συχνά
Συνέχεια εξέλιξης νόσου Ναι Περιστασιακά
Εικόνα κολονοσκόπησης «πλακόστρωτου» Όχι Ναι
Κοκκιώματα κατά την βιοψία Όχι Μερικές φορές

Ακτινολογικές διαφορές

Ανωμαλίες λεπτού εντέρου Όχι Ναι
Ανωμαλίες τελικού ειλεού Περιστασιακά Ναι
«Τμηματική» κολίτιδα Όχι Ναι
Ασύμμετρη κολίτιδα Όχι Ναι
Στενώσεις εντέρου Περιστασιακά Πολύ συχνά

e-genius.gr ...intelligent web software