Αιματολογία

ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ

Αποτελούν 10% του συνόλου των λευκωκυττάρων. Η ρίζα της λέξης, ετυμολογική προέλευση, από την σύνθεση των λέξεων (Βάση + philein: αγάπη).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ - ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (Χ.Λ.Π.)

Η Χ.Λ.Λ. αναφέρεται σαν νόσημα για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από Ευρωπαίους γιατρούς που την ονόμασαν Weissesblut = whiteblood = λευκό αίμα.

Η συχνότητα της Χ.Λ.Λ. αυξάνει παράλληλα με την ηλικία.

Εκδηλώνεται συνήθως μετά τα 50 χρόνια [(με μέση ηλικία εκδήλωσης 70 χρόνια) όπου 15 άτομα στα 100.000 άτομα εμφανίζουν Χ.Λ.Λ.].

Οι άνδρες προσβάλλονται 2-3 φορές περισσότερο από τις γυναίκες.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

Οι μονοκλωνικές γαμμαπάθειες ή παραπρωτεϊναιμίες αποτελούν διαταραχές που χαρακτηρίζονται από μονοκλωνικό πολλαπλασιασμό λεμφο-πλασματο-κυτταροειδών κυττάρων στο μυελό των οστών και ενίοτε από εναπόθεση, όπως στους ιστούς μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών ή των παραγώγων τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΛΕΥΧΑΙΜΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (Λ.Α.)

Σαν Λ.Α. ορίζεται, η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων > 30.000/μL, η οποία παράγεται από φυσιολογικό μυελό των οστών σε απάντηση οξείας φλεγμονής.

Αν και δεν είναι νεοπλασματική διαταραχή η λευχαιμοειδής αντίδραση με μεγάλο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από Χρόνια Μυελογενή Λευκαιμία.

Διαγνωστικά κριτήρια : Ευρήματα από το μυελόγραμμα.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΟΣΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

 • ΑΝΟΣΙΑ

 • ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ (Π.Δ.)

 • ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

Ο ανθρώπινος οργανισμός προστατεύει τον εαυτό του με πολλούς τρόπους με ΦΥΣΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Οι πρώτες «γραμμές άμυνας» του ανθρώπου είναι τα φυσικά εφόδιά του, όπως είναι ο δέρμα που καλύπτοντας τις σωματικές επιφάνειες εμποδίζει την είσοδο των μικροβίων από τον περιβάλλοντα χώρο.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ

Τα λευκά αιμοσφαίρια που βρίσκονται στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού, ξεχωρίζουν σε 5 κατηγορίες.

 1. ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ.

 2. ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ.

 3. ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ.

 4. ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ.

 5. ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Ο Brewer D.D., προσέφερε πολλά στην ανακάλυψη του αιμοπεταλίου.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έγιναν γνωστά από τον Van Leenwenhoek (1632-1724) αλλά ο Γερμανός Παθολοανατομολόγος Max Schultze (1825-1874) έδωσε την πρώτη περιγραφή του αιμοπεταλίου (τα περιέγραψε σαν «σφαιροειδή» κύτταρα με μέγεθος πολύ μικρότερο εκείνων των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που είχαν την ικανότητα να αθροίζονται και να προκαλούν συγκέντρωση ινώδους υλικού.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (Α.Π.) (POLYCYTHEMIA VERA)

Η Α.Π. ορίζεται σαν νόσος η οποία προέρχεται από το αρχέγονο κύτταρο και εμφανίζει :

 1. Αύξηση του αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων.

 2. Αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίνη.

 3. Αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών στο αίμα

Ηλικία

IgG (mg%)

Hλικία

IgM (mg%)

Νεογνά

565-1420

1ης εβδομάδας

< 20

2-8 ημερών

655-1300

2-4ης εβδομάδας

17-48

2-4 εβδομάδων

205-790

1-5 μηνών

31-135

1-5 μηνών

224-1072

6-11 μηνών

47-204

6-11 μηνών

316-1148

1-2 ετών

63-251

1-2 ετών

575-1446

3-4 ετών

69-251

3-4 ετών

708-1622

5-6 ετών

65-282

5-6 ετών

759-1905

7-8 ετών

62-324

7-8 ετών

812-1698

9-10 ετών

63-275

9-10 ετών

891-2042

11-12 ετών

76-302

11-12 ετών

977-1862

13-14 ετών

65-372

13-14 ετών

955-1995

> 14 ετών

50-300

> 14 ετών

800-1800

 

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software