Πεπτικό

Έλκος δωδεκαδακτύλου

Μερικές συγκριτικές παράμετροι των διαγνωστικών μεθόδων που διατίθενται για το H.pylori

Μέθοδος

Ευαισθησία
(%)

Ειδικότητα
(%)

Απαραίτητη η
ενδοσκόπηση

Κόστος

Ιστολογική

98

98

Ναι

(-)

Καλλιέργεια

Βιοψία στομάχου

Κοπράνων

 

77-92

30-50

 

100

100

 

Ναι

 

(-)

Τεστ ουρεάσης

88-98

93-98

Ναι

+

13C breath test

90-100

98-100

Όχι

++

14C breath test

90-97

89-100

Όχι

+

Ορολογικά tests
ορός

σίελος

 

88-89

90

 

86-95

85

 

Όχι

Όχι

 

+

+

Αλυσωτή αντίδραση
πολυμεράσης

(κόπρανα, βιοψία στομάχου, γαστρικό υγρό)

95

95

Ναι

++

Έλκος δωδεκαδακτύλου
Έλκος δωδεκαδακτύλου
e-genius.gr ...intelligent web software