Πεπτικό

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καταστάσεις εκτός από νεοπλασίες ή λιθίαση οι οποίες προκαλούν απόφραξη των εξωηπατικών χοληφόρων οδών, είναι :

  1. Τραυματισμοί πόρου κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις ή μετά από επιπλοκές νόσων του ήπατος.

  2. Τα παράσιτα Ascaris humbricoides και η Chonorilis sinensis (παράσιτο της Ανατολής),

αποτελούν αίτια που προκαλούν αποφρακτικό ίκτερο, ενδοηπατική φλεγμονή των χοληφόρων, χολοστάση, σχηματισμό λίθων - χολαγγειΐτιδα.

(ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΣΗ) ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ (Χ.Χ.Κ.) ΧΟΛΗΣΤΕΡΗΝΩΣΗ

Εναπόθεση χοληστερινικών παραγώγων στα τοιχώματα της χοληδόχου κύστεως, προκαλώντας ειδική εικόνα χοληδόχου κύστεως (σαν «φράουλα» αντίθεση μεταξύ του κόκκινου φυσιολογικού χρώματος της χοληφόρου και της εναπόθεσης και δημιουργίας προσεκβολών μέσα στη χοληφόρο κύστη από τα παράγωγα χοληστερόλης).

Τα αίτια όπως και η συχνότητα της Χ.Χ.Κ. είναι άγνωστα. Δεν έχει σχέση με τον υπερβολικό κορεσμό των φυσιολογικών συστατικών της χολής ή με την παρουσία υπερχοληστεριναιμίας.

Αλλά σχηματισμός λίθων από χοληστερόλη εμφανίζεται σε ποσοστό 50% των ατόμων με Χ.Χ.Κ.

Η εκτέλεση χολοκυστογραφίας per os αναδεικνύει μία λειτουργική χοληδόχο κύστη αλλά και την παρουσία πολύποδων (μεμονωμένων πολλαπλών) εντός της χοληδόχου κύστεως.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πολύποδες αυτοί δεν μετακινούνται με την αλλαγή θέσεως του σώματος του ατόμου, όπως συμβαίνει όταν υπάρχουν λίθοι. Λίθοι μπορεί να συνυπάρχουν με τους πολύποδες.

Άλγη αποδίδονται από το άτομο και του γιατρούς στη Χ.Χ.Κ. αλλά αυτό δεν είναι εξακριβωμένο.

Χολοκυστεκτομή γίνεται αν υπάρχουν συμπτώματα (λειτουργικά και κλινικά) με παρουσία ή όχι χολυλιθίασης.

e-genius.gr ...intelligent web software