Οφθαλμολογία

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

  • Κνίδωση από ηλιακή ακτινοβολία.

  • Φωτοαλλεργική αντίδραση.

  • Φωτοτοξική αντίδραση.

  • Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός.

  • Porphyria cutanea tarda.

  • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.

  • Φαρμακευτικό εξάνθημα (π.χ. εκ τετρακυκλίνης).

 

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

 

Ref: - Merck Man. 18th ed.

- Fred Ferri : Ract Grude to the Care of Med. Pat. 7th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software