K.N.Σ.

ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΙΑ

Τα αντισώματα κατά των γαγγλιοσιδίων αναζητούνται στην διερεύνηση ορισμένων νευρολογικών παθήσεων (ειδικά κινητικών νευροπαθειών).

Οι επίκτητες περιφερικές νευροπάθειες προκαλούνται από λοιμώξεις – κακοήθειες (παρανεοπλαστική συνδρομή), αυτοάνοσα νοσήματα.

 • ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΙΑ

Γλυκοσφιγγοπίδια τα οποία βρίσκονται στην λιπιδική διπλοστοιβάδα των μεμβρανών των κυττάρων.

Αποτελούνται από υδρόφοβο τμήμα μεμβράνης (κεραμίδιο) και ένα ή περισσότερα σάκχαρα και σιαλικά οξέα.

Έχουν περιγραφεί 20 γαγγλιοσίδια.

Ορίζονται από το G (Ganglioside) 2ο γράμμα δείχνει τον αριθμό των σιαλικών οξέων που περιέχονται στο μόριο (Mono-Di-T20) ενώ το μικρό γράμμα αντιπροσωπεύει την θέση του μορίου στη χρωματογραφία.

Η ενεργός συμμετοχή των γαγγλιοσιδίων στον παθολοφυσιολογικό μηχανισμό ορισμένων νόσων αμφισβητείται. Παρά όλα αυτά στις περιφερικές νευροπάθειες, η παρουσία τους παρέχει σημαντική βοήθεια στην διαφοροδιάγνωση.

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Abs κατά αντισώματα

GM1-GD1b

IgM τάξης

(75% περιπτώσεων)

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πλάγια

Μυατροφική

Σκλήρυνση (ALS)

ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Μονοκλωνικά Abs IgM

έναντι GM1-CM2-GO1

GD1b-CT1b

Σύνδρομο Guillain Barre : Μετά λοίμωξη από Campylobacter jejunic Abs IgG έναντι GM1 ή CD1 95%-οξεία φάση.

Στην συνέχεια εξαφανίζονται σε 6 μήνες. Κλασσικό G.B. σύνδρομο > GM1 Abs (20%-30%).

Σύνδρομο Miller-Fischer : (οφθαλμοπληγία που σχετίζεται από πολυριζική νευρίτιδα.

↑ Abs κατά CQ1B (90%).

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

Ref.: - Βιοϊατρική

 • Merck Man 19th ed.
 • Βικιπαιδεια

ΣΤΡΕΣΣ ΚΑΙ Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το κορυφαίο όργανο του Νευρικού Συστήματος, του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο εγκέφαλος ελέγχει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού :

 • Ακούσιες λειτουργίες (ομοιόσταση, μεταβολισμό).
 • Εκούσιες λειτουργίες (κίνηση – δημιουργία και ολοκλήρωση αντανακλαστικών).
 • Όλες τις Γνωστικές λειτουργίες (σκέψεις, μνήμη, ομιλία, διάθεση).

Το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου χωρίζεται σε Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ) ή (Αυτόνομο ΝΣ -  Εκούσιο Νευρικό Σύστημα).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΡΑΒΔΟΜΥΟΛIΣΗ (ΡΒΜΛ)

Νέκρωση ή βλάβη των γραμμωτών μυών του σκελετού.

Ο «όρος» ή διάγνωση αυτή όταν χρησιμοποιείται από γιατρούς αλλά και από ασθενείς δηλώνει ένα σύνολο κλινικών ευρημάτων και νοσημάτων που σχετίζονται συνήθως με παθήσεις και βλάβες των μυών (σύνδρομο σύνθλιψης - μυοσφαιρινουρία - νεφρική ανεπάρκεια - αυξημένες τιμές κρεατινίνης κινάσης - νόσος πολλαπλών οργάνων).

Συνέχεια ανάγνωσης

Κλίμακα εκτίμησης σταδιοποίησης της πάρεσης – παράλυσης του προσωπικού νεύρου (House – Brackman grading system for the facial paresis or paralysis)

Grade

 • Φυσιολογικές κινήσεις προσώπου
 • Μικρές ασύμμετρες κίνησεις του προσώπου
 • Εμφανής ασυμμετρία προσώπου – αδυναμία σύγκλεισης οφθαλμών από την προσβληθείσα πλευρά
 • Εμφανής ασυμμετρία προσώπου – τελεία αδυναμία σύγκλεισης του ματιού από την προσβληθείσα πλευρά
 • Ελαφρά υποσημασμένη κίνηση του προσώπου
 • Απουσία κινήσεων του προσώπου

Χρόνια Μηνιγγίτιδα

1.Φυματίωση

2.Προσβολή Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) από μύκητες

3.Τέταρτο στάδιο συφιλίδος.

4.Νεοπλασίες Κ.Ν.Σ.

5.Εγκεφαλοπαθείς από μεταβολικά αίτια

6.Σκλήρυνση κατά πλάκας

7.Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα

8.Εντόπιση Σσυστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου στο Κ.Ν.Σ.

9.Εγκεφαλίτιδες

10.Σαρκοείδωση

11.Κατάχρηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων

12.Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet

13.Ανατομικές ανωμαλίες Κ.Ν.Σ. (τραυματικά αίτια – συγγενή μετεγχειρητικά αίτια)

14.Κοκκιωματώδεις αγγειΐτιδες

e-genius.gr ...intelligent web software