Αιματολογία

Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών στο αίμα

Ηλικία

IgG (mg%)

Hλικία

IgM (mg%)

Νεογνά

565-1420

1ης εβδομάδας

< 20

2-8 ημερών

655-1300

2-4ης εβδομάδας

17-48

2-4 εβδομάδων

205-790

1-5 μηνών

31-135

1-5 μηνών

224-1072

6-11 μηνών

47-204

6-11 μηνών

316-1148

1-2 ετών

63-251

1-2 ετών

575-1446

3-4 ετών

69-251

3-4 ετών

708-1622

5-6 ετών

65-282

5-6 ετών

759-1905

7-8 ετών

62-324

7-8 ετών

812-1698

9-10 ετών

63-275

9-10 ετών

891-2042

11-12 ετών

76-302

11-12 ετών

977-1862

13-14 ετών

65-372

13-14 ετών

955-1995

> 14 ετών

50-300

> 14 ετών

800-1800

 

Ηλικία

IgA (mg%)

Hλικία

IgE (Iu/ml)

Νεογνά

1-4

0-4 μηνών

έως 2

Έως 1 μηνός

2-80

4-12 μηνών

έως 5

1-5 μηνών

6-81

1-4 ετών

έως 10

6-11 μηνών

13-69

4-7 ετών

έως 25

1-2 ετών

23-123

7-10 ετών

έως 50

3-4 ετών

32-245

10-18 ετών

έως 100

5-6 ετών

34-339

Ενήλικες

έως 180

7-8 ετών

65-214

 

9-10 ετών

52-331

11-12 ετών

69-331

13-14 ετών

85-214

> 14 ετών

40-350

 

e-genius.gr ...intelligent web software