Αιματολογία

ΛΕΥΧΑΙΜΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (Λ.Α.)

Σαν Λ.Α. ορίζεται, η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων > 30.000/μL, η οποία παράγεται από φυσιολογικό μυελό των οστών σε απάντηση οξείας φλεγμονής.

Αν και δεν είναι νεοπλασματική διαταραχή η λευχαιμοειδής αντίδραση με μεγάλο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από Χρόνια Μυελογενή Λευκαιμία.

Διαγνωστικά κριτήρια : Ευρήματα από το μυελόγραμμα.

 1. Στη λευχαιμοειδή αντίδραση, ο αριθμός των μυελοβλαστών στο μυελόγραμμα δεν υπερβαίνει συνήθως το 50%-60% του συνολικού αριθμού των κυττάρων, ενώ στην Ο.Λ. οι βλάστες κυριαρχούν στο μυελόγραμμα.

 2. Στην οξεία λευχαιμία (Ο.Λ.) η μορφολογία τους αλλάζει με εμφάνιση μυελοβλαστών και παραμυελοβλαστών.

 3. Στην Ο.Λ., στο μυελόγραμμα και περιφερικό αίμα εμφανίζεται το λευχαιμικό χάσμα.

 4. Στην Ο.Λ., ελάττωση ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων είναι σημαντική.

 5. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΕΠΙ Λ.Α. αυξάνεται, επί Ο.Λ. ελαττώνεται ή ελλείπει.

 

ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΟΕΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

 

ΑΙΤΙΟ

ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Λοιμώξεις

 • Ενδοκαρδίτιδα.

 • Πνευμονία.

 • Σηψαιμία.

 • Λεπτοσπείρωση.

 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση.

 • Λοιμώδη λεμφοκυττάρωση.

 • Κοκκύτης.

 • Φυματίωση.

 • Ανεμοβλογιά.

 • Φυματίωση

Τοξικές καταστάσεις

 • Εγκαύματα.

 • Εκλαμψία.

 • Δηλητήρια (υδράργυρος).

 

 

Νεοπλασίες

 • Καρκίνος κόλου.

 • Εμβρυϊκό Ca νεφρών.

 • Καρκίνωμα στομάχου.

 • Ca μαστών.

 

Διάφορα αίτια

 • Θεραπεία μεγαλοβλαστικής αναιμίας.

 • Οξεία αιμορραγία.

 • Οξεία αιμόλυση.

 • Αποκατάσταση μετά από ουδετεροπενία.

 

 

Μυελοπαραγωγικά νοσήματα

 

 

 

 

 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : 13 - 100 U/L

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ :

 • Στις λευχαιμοειδείς αντιδράσεις.

 • Σε ουδετεροφιλία που προκαλείται από λοιμώξεις (εκτός από την «δρεπανοκυτταρική κρίση»).

 • Νόσος Hodgkin.

 • Αληθής πολυερυθραιμία (polycythemia vera).

 • Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων.

 • Απλαστική αναιμία.

 • Σύνδρομο Down.

 • Μυελοσκλήρυνση.

ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ :

 • Οξεία και χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

 • Θρομβοπενική πορφύρα.

 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία.

 • Υποφωσφαταιμία.

 • Νόσοι κολλαγόνου συνδετικού ιστού.

 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

(Αντίδραση χρώσεως)

 

ΑΥΞΗΣΗ

 • Λευχαιμοειδής αντίδραση.

 • Αληθής πολυερυθραιμία.

 • Λέμφωμα (νόσος Hodgkins - δικτυοσάρκωμα).

 • Οξεία - χρόνια λεμφογενής λευχαιμία.

 • Πολλαπλούν μυέλωμα.

 • Μυελοσκλήρυνση.

 • Απλαστική αναιμία.

 • Ουδετεροπενία.

 • Μικροβιακές λοιμώξεις.

 • Κίρρωση ήπατος.

 • Κύηση και μετά τον τοκετό.

 • Μογγολοειδή, ιδιωτία (τρισωμία 21 χρωμοσώματος).

 • Κlinefefter's σύνδρομο (XXY).

 • Αποφρακτικός ίκτερος.

ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ

 • Χρόνια μυελογενής λευκαιμία.

 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία.

 • Κληρονομική υποφωσφαταιμία.

 • Νεφρωσικό σύνδρομο.

 • Προϊούσα μυϊκή δυστροφία.

 • Σιδηροβλαστική αναιμία.

ΣΥΝΗΘΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

 • Δευτεροπαθής πολυερυθραιμία.

 • Αιμολυτική αναιμία.

 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση.

 • Ιογενείς ηπατίτιδες.

 • Λεμφοσάρκωμα.

Στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα - σιδηοπενική αναιμία - οξεία μυελογενής λευχαιμία - οξεία μη διαφοροποιημένη λευχαιμία.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΥΕΛΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ - ΛΕΥΧΑΙΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.

e-genius.gr ...intelligent web software