Αιματολογία

Διαφορική διάγνωση Πανκυτταροπενίας

Πανκυτταροπενία με υποκυτταρικό μυελό

1Επίκτητη απλαστική αναιμία

2Κληρονομική απλαστική αναιμία (αναιμία Fanconi)

3Ορισμένα μυελοδυσπλασικά σύνδρομα

4Οξεία μυελογενής λευχαιμία

5Μερικές λεμφοβλαστικές λευχαιμίες παίδων

6Mερικά λεμφώματα μυελού οστών

Πανκυτταροπενία με κυτταροβριθή υπερπλαστικό μευλόΠρωτοπαθείς νόσοι μυελού
 • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
 • Μυελοσκλήρυνση
 • Μερικές αλευχαιμικές λευχαιμίες
 • Μυελόφθιση
 • Λέμφωμα μυελού
 • Εκ τριχωτών κυττάρων λευχαιμία
 •  

  Δευτεροπαθής πανκυταρροπενία από συστηματικές νόσους

   

 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Υπερσπληνισμός
 • Έλλειψη Βιταμίνης Β12 – φυλλικού οξέος
 • AIDS
 • Ανεξέλεγκτη λοίμωξη
 • Αλκοολισμός
 • Βρουκέλλωση
 • Σαρκοείδωση
 • Φυματίωση
 •  

  Κυτταροπενία με υποπλαστικό μυελό

   

 • Q πυρετός
 • Νόσος Λεγεωναρίων
 • Νευρική ανορεξία, ασιτία
 • Λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο

 

Ref.: Cecil Textbook of Med. 22nd, Sanders 2004.
e-genius.gr ...intelligent web software