Skip to main content

Κ.Ν.Σ.

ΣΤΡΕΣΣ ΚΑΙ Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το κορυφαίο όργανο του Νευρικού Συστήματος, του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο εγκέφαλος ελέγχει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού :

  • Ακούσιες λειτουργίες (ομοιόσταση, μεταβολισμό).
  • Εκούσιες λειτουργίες (κίνηση – δημιουργία και ολοκλήρωση αντανακλαστικών).
  • Όλες τις Γνωστικές λειτουργίες (σκέψεις, μνήμη, ομιλία, διάθεση).

Το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου χωρίζεται σε Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ) ή (Αυτόνομο ΝΣ -  Εκούσιο Νευρικό Σύστημα).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΓΓΕΙΟΛΙΠΩΜΑ

Στο αγγειολίπωμα ορίζεται το λίπωμα το οποίο περιέχει μεγάλο αριθμό κυττάρων που μοιάζουν νεοπλασματικά και με διευρυμένα αγγειακά πλέγματα.

Συνώνυμα :

  • Λίπωμα σηραγγώδες (lipoma cavernosum)

  • Τηλαγγειεκτασικό λιπωμα.

Τα αγγειολιπώματα είναι επώδυνα.

Οι πολλαπλές εναποθέσεις λίπους στις απολήξεις των νεύρων δημιουργούν πόνο.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΡΑΒΔΟΜΥΟΛIΣΗ (ΡΒΜΛ)

Νέκρωση ή βλάβη των γραμμωτών μυών του σκελετού.

Ο «όρος» ή διάγνωση αυτή όταν χρησιμοποιείται από γιατρούς αλλά και από ασθενείς δηλώνει ένα σύνολο κλινικών ευρημάτων και νοσημάτων που σχετίζονται συνήθως με παθήσεις και βλάβες των μυών (σύνδρομο σύνθλιψης - μυοσφαιρινουρία - νεφρική ανεπάρκεια - αυξημένες τιμές κρεατινίνης κινάσης - νόσος πολλαπλών οργάνων).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (Π.Ι.Ε.)

Τα Π.Ι.Ε. χαρακτηρίζονται από εστιακές εκδηλώσεις μικράς διάρκειας και αιφνίδιας έναρξης (διάρκειας συνήθως ολίγων λεπτών ή ωρών).

Το ΠΙΕ αποδίδεται σε δυσλειτουργία του σπονδυλο-βασικού συστήματος ή καρωτιδο-μεσογκεφαλικού συστήματος, που αρδεύει τον εγκέφαλο.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Προφύλαξη από μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Εξακρίβωση μικροβίου

Μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο – μηνιγγίτιδα από influenza (type B)].

Προφυλακτική θεραπεία πρέπει να γίνει:

1.Στα μέλη της οικογένειας – του οικιακού περιβάλλοντος του ασθενούς.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πολυνευροπάθεια (Π.Ν.Π.)

Διάχυτη βλάβη των νεύρων και νευρικών οδών χωρίς να εντοπίζεται το αίτιο ή η βλάβη σε μια νευρική συζυγία ή σε ορισμένο μέλος του σώματος. Η Π.Ν.Π. μπορεί να προσβάλει μόνον την κινητική οδό [Π.Ν.Π. από δηλητηρίαση με μόλυβδο – χρήση daspone (φάρμακο) – σύνδρομο Guillain-Barre] είτε τις αισθητικές ίνες των νεύρων (αισθητική οδό) όπως παρατηρείται στη λέπρα – σακχαρώδη διαβήτη – αλκοολισμό.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ταξιδιωτική ιατρική

Οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν επεκταθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκατομμύρια άνθρωποι και εμπορεύματα διακινούνται σε καθημερινή βάση. Οι πιλότοι των αεροπλάνων πρέπει να βρίσκονται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, να είναι απόλυτα υγιείς (αυτό επιτυγχάνεται με τακτές υγειονομικές εξετάσεις).

Να είναι ενήμεροι για τη χρήση φαρμάκων που τυχόν χρησιμοποιούν (π.χ. τα αντιϊσταμινικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για αλλεργίες και γριππώδη σύνδρομα σαν κύρια παρενέργεια εμφανίζουν την υπνηλία. Τα αντιϊσταμινικά και τα ηρεμιστικά έχουν αθροιστική συνέργεια με το αλκοόλ (μειώνουν το χρόνο αντίδρασης του πιλότου ή του ατόμου που τα παίρνει συγχρόνως). Τα παραπάνω έχουν ουσιαστική σημασία διότι 4.000 ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο προκαλούνται από αλόγιστη χρήση αλκοόλης και φαρμάκων. Τα προβλήματα του περιβάλλοντος που προκαλούνται από την δημιουργία και χρήση των μεγάλων αεροδρομίων είναι πολλά και σημαντικά. Υπέρμετρος θόρυβος και μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου του αεροδρομίου προκαλείται από την προσγείωση και απογείωση των αεροπλάνων. Οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών των αεροδρομίων πρέπει να εκπαιδευθούν και να ενημερωθούν για αντιμετώπιση εγκαυματιών, τραυματιών, δυστυχημάτων που μπορεί να γίνουν στο χώρο του αεροδρομίου και στις γειτονικές περιοχές. Αγρότες και γεωπόνοι πρέπει να είναι ενήμεροι και εκπαιδευμένοι στη χρήση χημικών ουσιών και τοξικών καυσαερίων που προκύπτουν από τις αεροπορικές συγκοινωνίες και που επηρεάζουν τις αγροτικές καλλιέργειες (φυτά, φύση) που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια.

Συνέχεια ανάγνωσης

Οξεία Μηνιγγίτιδα (Διάγνωση – Θεραπεία – Πρόληψη)

ΟΞΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (O.M.M.)
  • Οξεία πυώδης λοίμωξη των μηνίγγων και του Ε.Ν.Υ.
  • Σε προσβολή της εγκεφαλικής ουσίας χρησιμοποιείται ο όρος ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ
Ε.Ν.Υ. = Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό.

Συνέχεια ανάγνωσης

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Σ.Κ.Π.) - Multiple Sclerosis (M.S.)

H

Σ.Κ.Π. είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος της λευκής ουσίας   Κ.Ν.Σ. (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος) στην οποία παρατηρώντας διάλυτες εστίες, αλλοιώσεις της λευκής ουσίας του εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης και χαρακτηρίζεται από απομυελίνωση των παραπάνω συστημάτων.
Η παρουσία των ιστολογικών αλλοιώσεων και ο εκτοπισμός τους έχουν σαν αποτέλεσμα ποικίλα και διάφορα νευρολογικά συμπτώματα και σημεία τα οποία συμπτώματα, εμφανίζουν κλινικές και εργαστηριακές εξάρσεις και υφέσεις.

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ Σ.Κ.Π.Άγνωστα. Γενικά η νόσος εμφανίζει αντυάνοση βάση* και προκαλείται από ανοσολογικά αίτια. Επίσης σαν αίτια της Σ.Κ.Π. ενοχοποιώντας ερπετοϊοί ή ρετροϊοί του ανθρώπου που ενεργοποιούμενοι, προκαλούν ανοσολογική απάντηση που έχει σαν αποτέλεσμα την έναρξη των αλλοιώσεων που χαρακτηρίζει την Σ.Κ.Π.
Επίσης 1) η εμφάνιση οικογενειακής προδιάθεσης και 2) η ανέκρεση στη νόσο HLA (Human Leurocyto Antigen) DR2 3) η σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος (Η Σ.Κ.Π. εμφανίζεται περισσότερο συχνά στα εύκρατα παρά στα τροπικά κλίματα (1: 2000 άτομα αναλογία στα εύκρατα 1:10.000 στα τροπικά κλίματα) χαρακτηρίζουν όλα μαζί το πολυπαραγωγικό «profile» της νόσου.
Επίσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η χώρα και το γεωγραφικό πλάτος που έζησε τα πρώτα 15 χρόνια το άτομο έχει σημασία για την εμφάνιση Σ.Κ.Π. Δηλαδή ζώντας σε εύκρατο κλίμα τα πρώτα του 15 χρόνια το άτομο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει Σ.Κ.Π. από το άτομο που πέρασε τα αντίστοιχα αυτά χρόνια σε τροπικά κλίματα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήματα Αναγνωστών

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ερώτημα σας και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

There is no Default Captcha selected in your Global Configuration (or it is not properly setup). Captcha cannot be displayed.