Κ.Ν.Σ.

ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (Π.Ι.Ε.)

Τα Π.Ι.Ε. χαρακτηρίζονται από εστιακές εκδηλώσεις μικράς διάρκειας και αιφνίδιας έναρξης (διάρκειας συνήθως ολίγων λεπτών ή ωρών).

Το ΠΙΕ αποδίδεται σε δυσλειτουργία του σπονδυλο-βασικού συστήματος ή καρωτιδο-μεσογκεφαλικού συστήματος, που αρδεύει τον εγκέφαλο.

 

 

Πολλά Π.Ι.Ε. οφείλονται σε έμβολα εγκεφάλου που προέρχονται από αρτηριοσκληρυντικές εξελκωμένες πλάκες των καρωτίδων ή σπονδυλικών αρτηριών, τοιχωματικούς θρόμβους καρδιακών κοιλοτήτων.

Θρόμβους Καρδιακών Κοιλοτήτων

Τα Π.Ι.Ε. εμφανίζονται σε μέσης ηλικίας άτομα μερικές φορές σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα.

  • Αρτηριακή υπέρταση

  • Αθηροσκλήρυνση

  • Καρδιακές νόσοι

  • Σακχαρώδης Διαβήτης

  • Πολυερυθραιμία

αποτελούν «προδιαθεσικούς» παράγοντες γένεσης Π.Ι.Ε.

Στη φυσιολογική παραλλαγή αιμάτωσης που ορίζεται σαν «σύνδρομο υποκλοπής» υποκλειδίου αρτηρίας» μπορεί να εμφανιστεί Τ.Ι.Α. κατά την σωματική άσκηση.

parodiko

e-genius.gr ...intelligent web software