Κ.Ν.Σ.

Πολυνευροπάθεια (Π.Ν.Π.)

Διάχυτη βλάβη των νεύρων και νευρικών οδών χωρίς να εντοπίζεται το αίτιο ή η βλάβη σε μια νευρική συζυγία ή σε ορισμένο μέλος του σώματος. Η Π.Ν.Π. μπορεί να προσβάλει μόνον την κινητική οδό [Π.Ν.Π. από δηλητηρίαση με μόλυβδο – χρήση daspone (φάρμακο) – σύνδρομο Guillain-Barre] είτε τις αισθητικές ίνες των νεύρων (αισθητική οδό) όπως παρατηρείται στη λέπρα – σακχαρώδη διαβήτη – αλκοολισμό. Επίσης φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν αισθητική και κινητική βλάβη των νεύρων (Μικτή Π.Ν.Π.) όπως:

1Amiodazone

2Ethylene glycol

3Άλατα χρυσού

4Suramin

Θεραπεία:Ανεύρεση και διακοπή του αιτίου, θεραπεία κυρίας νόσου που προκάλεσε την Π.Ν.Π.
e-genius.gr ...intelligent web software