Κ.Ν.Σ.

ΣΤΡΕΣΣ ΚΑΙ Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το κορυφαίο όργανο του Νευρικού Συστήματος, του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο εγκέφαλος ελέγχει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού :

  • Ακούσιες λειτουργίες (ομοιόσταση, μεταβολισμό).
  • Εκούσιες λειτουργίες (κίνηση – δημιουργία και ολοκλήρωση αντανακλαστικών).
  • Όλες τις Γνωστικές λειτουργίες (σκέψεις, μνήμη, ομιλία, διάθεση).

Το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου χωρίζεται σε Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ) ή (Αυτόνομο ΝΣ -  Εκούσιο Νευρικό Σύστημα).

Το ΚΝΣ περιλαμβάνει ανατομικά τον ΕΓΚΕΦΑΛΟ και ΝΩΤΙΑΙΟ ΜΥΕΛΟ.

Το Εκούσιο νευρικό σύστημα ασκεί έλεγχο στις αισθήσεις και κινήσεις του οργανισμού του ανθρώπου.

Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ελέγχει όλες τις ακούσιες (αυτόματες λειτουργίες του οργανισμού (λειτουργία καρδιάς, αναπνοής, πέψης).

Το ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ διαθέτει 2 κλάδους :

-        ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΝΣ)

-        ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ)

Οι 2 αυτοί ανατομικοί κλάδοι του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος βρίσκονται σε μία συνεχή συνεργαζόμενη αντιρροπιστική τονογενή λειτουργία (π.χ. το συμπαθητικό αποκαλείται το «μαστίγιο της καρδιάς» ενώ το παρασυμπαθητικό «το χαλινάρι» της καρδιάς), με κύριο στόχο την άψογη λειτουργία των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.

Γενικά το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα εμπλέκεται στην κάθε εκδήλωση συμπεριφοράς λειτουργίας, επικοινωνίας με ο περιβάλλον με (στρεσσογόνους παράγοντες) τελικό στόχο τη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού.

Έτσι το ΣΝΣ έχει την επιστασία λειτουργίας όλων των συστημάτων του οργανισμού εκτός από το αναπαραγωγικού γεννητικού συστήματος που εποπτεύεται από το παρασυμπαθητικό.

Το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα με την αδρεναλίνη και NOR-αδρεναλίνη που εκκρίνει στις νευρικές απολήξεις που προκαλεί την άμεση αντίδραση σε έκτακτες περιπτώσεις (αντίδραση «φυγής ή πάλης»).

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software