Κλινική Φαρμακολογία

Αποσυμφορητικά Ρινός Φάρμακα με Συμπαθητικομιμητική Δράση

Αποσυμφορητικά Ρινός Φάρμακα με Συμπαθητικομιμητική Δράση

 

Φάρμακο1

Οδός
χορήγησης

Δοσολογία

Χρόνος

Phenylethylamines

- Pseudoephedrine

Per os

Ενήλικες 60 mgr

Παιδιά (2-6) 15 mgr

Παιδιά (6-12) 30 mgr

Ανά 6 ώρες

- Phenylpropanolamine

Oral

Ενήλικες 25 mgr

Παιδιά (2-6) 6,25 mgr

Παιδιά (6-12) 12,5 mgr

Ανά 4 ώρες

- Phenylephrine

Oral2

Τοπικά

Ενήλικες 10 mgr

1-2 σταγόνες ή sprays/nostril

Ενήλικες 0,25-1%

Παιδιά (2-6) 0,125%

Παιδιά (6-12) 0,25%

 

Ιμιδαζολίνες3

- Naphazoline

Tοπικά

1-3 σταγόνες ή sprays/nostril

Ενήλικες 0,05%

4-6 ώρες

- Oxymetazoline

Τοπικά

1-3 σταγόνες ή sprays/nostril

Ενήλικες 0,05%

Παιδιά (6-12) 0,05%

Ανά 12 ώρες

- Xylometazoline

Τοπικά

1-3 σταγόνες ή sprays/nostril

Ενήλικες 0,01%

Παιδιά 2-12 0,05%

Ανά 8 ώρες


1Τα συμπαθητικομιμητικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε άτομα με υπέρταση - καρδιαγγειακές νόσους - υποθυρεοειδισμό. Τα φάρμακα αυτά δεν χορηγούνται σε άτομα που λαμβάνουν αναστολείς ΜΑΟ ή τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η χρήση των φαρμάκων αυτών στη ρινική συμφόρηση συνήθως συνοδεύεται από επαναλαμβανόμενη ρινική συμφόρηση και τοπικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή ρινικών κοιλοτήτων αν χρησιμοποιηθούν πολύ συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

  • Είναι η νόσος Rhinitis medicamentosa. Θεραπεία:
  • διακοπή του φαρμάκου,
  • εφαρμογή τοπικά κορτικοστεροειδών (flunisolide 2 sprays σε κάθε ρουθούνι, 2 φορές την ημερησίως)
  • ενδορρινική χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων (ipratropium 0,06% nasal spray 2-3 sprays ανά 8 ώρες)
  • πιθανή χρήση predmisone per os.


2Άλλα συμπαθητικομιμητικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για ρινική αποσυμφόρηση είναι:

  • Epinephrine
  • Ephedrine
  • Propylhexedrine
  • Tetrahydrozoline

3Ιμιδαζολίνες: Με προσοχή στα παιδιά επειδή προκαλούν κατάπτωση Κ.Ν.Σ. - Υποθερμία - Κώμα.
e-genius.gr ...intelligent web software