Κλινική Φαρμακολογία

Οι πιο συχνές παρενέργειες - συμβάματα από τοξική χρήση φαρμάκων

Οι πιο συχνές παρενέργειες - συμβάματα από τοξική χρήση φαρμάκων

Φάρμακα

Συμπτώματα

Αντιχολινεργικά1

 • Antihistamines

 • Atropine

 • Belladonna Alkaloids

 • Μανιτάρια (μερικά)

 • Scopolamine

 • Tricyclic antidepressants

 • Psychoactive drugs

Ταχυκαρδία

Υπερθερμία

Μυδρίαση

Ζεστό ξηρό δέρμα

Κατακράτηση ούρων

Ειλεός

Delirium

Χολινεργικά - Μουσκαρινικά

 • Carbamates

 • Μανιτάρια (μερικά)

 • Organophosphates

 • Physostigmine

 • Pilocarpine

 • Pyridostigmine

Σύνδρομο S L U D G E =

Salivation= παραγωγή σιέλου

Lacrimation = παραγωγή δακρύων

Urination = ούρηση

Defecation = αφόδευση

Cramps = κράμπες

Emesis = έμετοι

 

Μυδρίαση, βραδυκαρδία, εκκρίσεις βρόγχων, συρίττουσα αναπνοή

Χολινεργικά - Νικοτινικά

 • Τσιμπήματα μαύρης αράχνης

 • Carbamates

 • Χρήση εντομοκτόνων

 • Nicotine

Ταχυκαρδία

Υπέρταση

Δεσμιδώσεις

Κοιλιακά άλγη

Πάρεση

Οπιοειδή - Opioids

 • Dihenoxylate

 • Fentanyl

 • Heroin

 • Methadone

 • Morphine

 • Pentazocine

 • Propoxyphene

Υποαερισμός πνευμόνων

Υπόταση

Μύση

Καταστολή

Πιθ. υποθερμία

Συμπαθητικομιμητικά

 • Amphetamines

 • Caffeine

 • Cocaine

 • Ephedrine

 • MDMA (Ecstasy)2

 • Phenylpropanolamine

 • Theophylline

Ταχυκαρδία

Υπέρταση

Μυδρίαση

Σπασμοί

Εφίδρωση

Υπερθερμία

Ψύχωση (χρόνια χρήση)

Στερητικό σύνδρομο

 • Απότομη διακοπή - προσπάθεια απεξάρτησης από τα:

  1. Αλκοόλ

  2. Βαρβιτουρικά

  3. Βενζοδιαζεπίνες

  4. Οπιοειδή

  5. Ηρεμιστικά

Ταχυκαρδία

Υπέρταση

Μυδρίαση

Εφίδρωση

Ανησυχία

Υπερκινησία

Ανόρθωση τριχών

Χασμουρητά

Κοιλιακοί πόνοι

Δακρύρροια

Παραισθήσεις

Ref: Merck Man. 18th ed.

1Τα παραπάνω συμπτώματα αναφέρονται από τον Caroll L. στο βιβλίο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»:

mad as a hatter = τρελός σαν πιλοποιός

blind as bat = τυφλός σαν νυχτερίδα

red as a beet = κόκκινος σαν παντζάρι

hot as a hare = ζεστός σαν λαγός

dry as a bone = ξερός σαν κόκκαλο.

2Methylenedioxymethamphetamine

e-genius.gr ...intelligent web software