Κυκλοφορικό

Χρησιμότητα Η.Κ.Γ.

Το Η.Κ.Γ. αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό μέσο.
  • Καθορίζει τη διάρκεια του καρδιακού παλμού
  • Μεταβολές καρδιακής λειτουργίας (αρρυθμίες)
  • Διαταραχές αγωγιμότητας του ερεθίσματος (block δεξιού – αριστερού σκέλους)
  • Συχνότητα καρδιακής λειτουργίας
  • Παρουσία έκτακτων συστολών – προέλευσή τους
  • Δείχνει υπερτροφία κόλπων – κοιλιών - μεταβολές θέσεως της καρδιάς
  • Τοξικές επιδράσεις ουσιών πάνω στο μυοκάρδιο (π.χ. δακτυλίτιδα – θυροξίνη – διαταραχές ηλεκτρολυτών [Κ –Ca])
  • .Έμφραγμα – Ισχαιμία μυοκαρδίου
Εάν ερεθιστεί το ένα άκρο ενός κυττάρου, διαταράσσεται η ηλεκτρική του ισορροπία με την μετακίνηση αρνητικών φορτίων από το εσωτερικό του κυττάρου προς τα έξω και των θετικών φορτίων του κυττάρου σε αντίθετη φορά (προς τα έσω). Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ΕΚΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ και αποτελεί βάση παραγωγής και ερμηνείας του Η.Κ.Γ.

Πίεση αίματος και ηλικία

Μ εμονωμένη εμφάνιση συστολικής (μεγάλη πίεση) πίεσης, χωρίς να συνοδεύεται από αύξηση της διαστολικής (μικρή πίεση) εμφανίζεται συνήθως πάνω από την ηλικία των 50 ετών είτε σαν αρχικό σύμπτωμα (de novo) είτε σαν εξέλιξη μακράς διάρκειας αρτηριακής υπέρτασης. Η εμφανιζόμενη αυτή αύξηση παράλληλα με την ηλικία συνοδεύεται με δομικές αλλοιώσεις αρτηριοσκλήρωσης των μεγάλων αγγείων - αρτηριών. Έτσι η αύξηση μη ελεγχόμενης αρτηριακής πίεσης αυξάνει ευθέως τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίού ενώ η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης (συστολικής – διαστολικής) μειώνει αυτό τον κίνδυνο. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με χρόνια αρτηριακή υπέρταση, διότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζονται πολύ ευαίσθητοι στην χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας για την ρύθμιση της Α.Π.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πνευμονική Εμβολή (Π.Ε.)

Η διάγνωση πνευμονικής εμβολής εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη γιατί η σοβαρότητα της διάγνωσης, ή αντιπηκτική αγωγή που πρέπει να δοθεί μετά τη διάγνωση θα πρέπει να συνδυαστεί με τα διαγνωστικά μέσα, κλινικά και εργαστηριακά, κυρίως απεικονιστικά που δεν διατίθενται πάντα σε όλα τα ιατρεία, δεδομένου ότι συμβολή στην τελική διάγνωση ΠΕ είναι:

1Spiral CT πνευμόνων

2Scanning πνευμόνων, αραιώσεως – αιματώσεως

3Αγγειογραφία πνευμόνων.

Και επειδή η ιατρική ορίζεται σαν επιστήμη της αβεβαιότητας και τέχνη των πιθανοτήτων, ρόλο τελικά αποφασιστικό διαδραματίζει η εμπειρία του γιατρού.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταπληξία (Πτώση της αρτηριακής πίεσης – υπόταση)Έχει χρησιμοποιηθεί με πολλές έννοιες και περιγράφει το αιφνίδιο απρόσμενο σύμβαμα από αίτιο ψυχικό, φυσικό, χημικό ερέθισμα. Για παράδειγμα, ηλεκτρικό σοκ, ψυχικό σοκ, σοκ από φόβο. Η καταπληξία είναι κατάσταση κατά την οποία η παροχή και άρδευση αίματος στους περιφερικούς ιστούς είναι ανεπαρκής για την λειτουργία και ζωή και συνήθως συνοδεύεται από ελαττωμένη περιφερική κυκλοφορία, πτώση αρτηριακής πίεσης και ολιγουρία.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (Α.Κ.Α.)

Ανεύρισμα ΚοιλΙακής Αορτής (Α.Κ.Α.) Νόσος που καταλήγει συχνά σε θάνατο. Εμφανίζεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας και αποτελεί σε ποσοστό 1-3% αιτία θανάτου σε ηλικίες 65-74 ετών. Σαν ανεύρυσμα ορίζεται η μόνιμη διάταση μιας αρτηρίας κατά 50% της φυσιολογικής διαμέτρου της.

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software