Κυκλοφορικό

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (Α.Κ.Α.)

Ανεύρισμα ΚοιλΙακής Αορτής (Α.Κ.Α.) Νόσος που καταλήγει συχνά σε θάνατο. Εμφανίζεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας και αποτελεί σε ποσοστό 1-3% αιτία θανάτου σε ηλικίες 65-74 ετών. Σαν ανεύρυσμα ορίζεται η μόνιμη διάταση μιας αρτηρίας κατά 50% της φυσιολογικής διαμέτρου της.

Τα ανευρύσματα συνήθως αναπτύσσεται κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες.

Η αθηρωματική νόσος είναι κύρια αιτία Α.Κ.Α.

Τα Α.Κ.Α. έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω επιμήκυνσης ζωής - ηλικίας – αριθμός καπνιστών αλλά και από την πρόοδο των διαγνωστικών προσεγγίσεων. Το Α.Κ.Α. αγαπά το ανδρικό φύλλο (5-10% ηλικιωμένων ανδρών εμφανίζουν ανευρύσματα μικράς διαμέτρου). Στατιστικά οι γυναίκες εμφανίζουν 0-5% στις αντίστοιχες ηλικίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κάπνισμα θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου Α.Κ.Α. αλλά και κακής εξέλιξης αυτών. Χαρακτηριστικά Α.Κ.Α. είναι 4 φορές περισσότερα στους καπνιστές, συγκριτικά με άτομα που δεν καπνίζουν. Επίσης η Αρτηριακή Υπέρταση - αύξηση χοληστερόλης (ολικής και LDL) και κληρονομικότητα προδιαθέτουν στην ανάπτυξη Α.Κ.Α. Προληπτικά συνιστάται σε άτομα με τους παραπάνω προδιαθεσιμούς δυσμενείς παράγοντες ηλικίας ≥ 60 ετών υπερηχογράφημα υ/s κοιλίας. Θεραπευτικός στόχος Α.Κ.Α. Στα μη ραγέντα πρόληψη αύξησης μεγέθους τους.

Γενικά τα άτομα με Α.Κ.Α. πρέπει να αντιμετωπίζονται όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου (αύξηση χοληστερόλης – υπέρμετρο βάρος – αρτ. υπέρταση – αύξηση του ουρικού οξέος) όπως οι ασθενείς με στεφανιαία καρδιακή ανεπάρκεια.
e-genius.gr ...intelligent web software