Κυκλοφορικό

Χρησιμότητα Η.Κ.Γ.

Το Η.Κ.Γ. αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό μέσο.
  • Καθορίζει τη διάρκεια του καρδιακού παλμού
  • Μεταβολές καρδιακής λειτουργίας (αρρυθμίες)
  • Διαταραχές αγωγιμότητας του ερεθίσματος (block δεξιού – αριστερού σκέλους)
  • Συχνότητα καρδιακής λειτουργίας
  • Παρουσία έκτακτων συστολών – προέλευσή τους
  • Δείχνει υπερτροφία κόλπων – κοιλιών - μεταβολές θέσεως της καρδιάς
  • Τοξικές επιδράσεις ουσιών πάνω στο μυοκάρδιο (π.χ. δακτυλίτιδα – θυροξίνη – διαταραχές ηλεκτρολυτών [Κ –Ca])
  • .Έμφραγμα – Ισχαιμία μυοκαρδίου
Εάν ερεθιστεί το ένα άκρο ενός κυττάρου, διαταράσσεται η ηλεκτρική του ισορροπία με την μετακίνηση αρνητικών φορτίων από το εσωτερικό του κυττάρου προς τα έξω και των θετικών φορτίων του κυττάρου σε αντίθετη φορά (προς τα έσω). Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ΕΚΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ και αποτελεί βάση παραγωγής και ερμηνείας του Η.Κ.Γ.
e-genius.gr ...intelligent web software