Κυκλοφορικό

Αίτια που προκαλούν μεταβολή του φυσιολογικού άξονα της καρδιάς

Δεξιά στροφή

Αριστερή στροφή

Φυσιολογική παραλλαγή

Φυσιολογική παραλλαγή

Μηχανικοί λόγοι:
Εισπνευτική φάση αναπνοής
Εμφύσημα

Μηχανικοί λόγοι:
Εκπνευστική φάση αναπνοής
Υψηλή θέση διαφράγματος (κύηση)

Block δεξιού σκέλους

Πρόσθιο αριστερό hemiblock

Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας

Αριστερού κλάδου block

Αριστερό οπίσθιο hemiblock

Συγγενείς λόγοι

Δεξιοκαρδία

Wolf. Parkinson White Syndrome

Έκτοπος κοιλιακός ρυθμός αριστεράς κοιλίας

Υπερκαλιαιμία

Πνευμονική υπέρταση

Έκτοπος κοιλιακός ρυθμός δεξιάς κοιλίας

Πνευμονική εμβολή

 

Ref.: Fam. Bact. Dek. Ref. 3rd ed.

e-genius.gr ...intelligent web software