Κυκλοφορικό

Αυξήσεις τροπονίνης (CTn – TnI) σε άλλα νοσήματα πλην των καρδιακών

 • Τραύματα (μώλωπες, τομές δέρματος, τοπθετήσεις βηματοδοτών καρδιάς - βιοψία ενδοκαρδίου – καρδιαγγειακή επέμβαση)
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια οξεία και χρονία
 • Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια με αριστερά κοιλιακή υπετροφία
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Υπόταση με αρρυθμίες
 • Επιπλεγμένη μετεγχειρητική πορεία
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια – Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αιμορραγίες Γ.Ε.Σ. – Σήψη
 • Τοξικότητα από φάρμακα (doxobucin – 5-fluoouracil – transtuzumab)
 • Δήγματα όφεων
 • Δηλητηρίαση από μονοξείδιο άνθρακος
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Κυκλοφορικές ανωμαλίες στεφανιαίων αγγείων (σπασμός στεφανιαίων)
 • Λοιμώδεις νόσοι (μυοκαρδίτιδα – parvovirus B19 – Kawasaki disease)
 • Σαρκοείδωση – Ευλογιάς εμβολιασμός – Λοιμώδης ενδοκαρίτιδα
 • Πνευμονική εμβολή
 • Σοβαρή πνευμονική υπέρταση
 • Σήψη
 • Εγκαύματα και μάλιστα σε ποσοστό πάνω από 30%
 • Διηθητικές νόσοι όπως αμυλοείδωση – αιμοχρωμάτωση – σκληρόδερμα
 • Οξέα νευρολογικά επεισόδια (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – υπαραχνοειδής αιμορραγία)
 • Ραβδομυόλυση με προσβολή καρδιακού μυός
 • Αγγειοπάθεια μετά από μεταμόσχευση
 • Μετά από εργώδη σωματική προσπάθεια
e-genius.gr ...intelligent web software