Γενικά Θέματα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΚΡΙΣΗ/ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΝΗΣΜΟΣ

Μικροβιακή λοίμωξη

Πυώδης έκκριση / πολυμορφοπυρωνικά λευκοκύτταρα

Μέτριο

Συνήθως

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ιογενής λοίμωξη

Καθαρή έκκριση / μονοπύρηνα κύτταρα

Μέτρια

Συνήθως

ΟΧΙ

Αλλεργικά αίτια

Καθαρή έκκριση, βλεννώδης, γλοιώδης / ηωσινόφιλα κύτταρα

Μικρά – Μέτρια

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μπορεί να υπάρχει

e-genius.gr ...intelligent web software