Γενικά Θέματα

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (Α.Α.)

Ορίζεται σαν αποκόλληση του αμφιβληστροειδή χιτώνα από το υποκείμενο μελαχρωστικό επιθήλιο του χιτώνα.

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Θόλωση της οράσεως που προοδευτικά επιδεινώνεται.
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία φλεγμονής (οίδημα, πόνος, ερυθρότητα).
3. Η αποκόλληση καταδεικνύεται οφθαλμοσκοπικά.

Το πρώϊμο σημείο που χαρακτηρίζει την Α.Α. είναι ένα «σχίσιμο» στον αμφιβληστροειδή, που προκαλείται αυτόματα συνήθως αλλά και μετά από τραυματισμό. Η «αυτόματη» - χωρίς αίτιο Α.Α., εμφανίζεται, σε άτομα άνω των 50 ετών.

Προϋπάρχουσα μυωπία και επέμβαση για καταρράκτη είναι βασικοί προδιαθετικοί παράγοντες, για την αποκόλληση.

Όταν δημιουργείται αυτό το «σχίσιμο» η σχάση στον αμφιβληστροειδή χιτώνα το υδατώδες υγρό διέρχεται μέσω αυτού και εγκαθίσταται πίσω από την αισθητική μοίρα του αμφιβληστροειδούς.

Η έλξη υαλώδους και η δύναμη της βαρύτητας οδηγούν σε προοδευτική αποκόλληση.

Η Άνω κροταφική μοίρα είναι η συνηθισμένη εντόπιση της αποκόλλησης.

Η περιοχή που πάσχει μεγενθύνεται, με αποτέλεσμα προοδευτική απώλεια όρασης.

Η κεντρική όραση δεν επηρεάζεται αρχικά έως όταν αποκολληθεί η κηλίδα.

Η βάση της εξ’ έλξεως αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, αποτελεί πυρήνα ίνωσης. Όπως συμβαίνει στην παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια που προκαλείται δευτεροπαθώς στον σακχαρώδη διαβήτη ή στην απόφραξη κεντρικής φλέβας.

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνος, είναι συνέπεια της άθροισης υγρού κάτωθεν του αμφιβληστροειδούς όπως συμβαίνει στην εξιδρωματική λόγω ηλικίας εμφύλιση της κηλίδας ή προκαλείται δευτεροπαθής από όγκους του χοριοειδή χιτώνα του οφθαλμού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στην οφθαλμοσκοπική εξέταση ο αμφιβληστροειδής χιτώνας σκιαγραφείται σαν «γκρίζο» σύνεφο που επικολλάται στο υαλοειδές.

Ένα ή δύο «σχισίματα» μπορεί να υπάρχουν όταν υφίσταται έλξη από αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, σημειώνεται ανώμαλη προβολή, ανύψωση του αμφιβληστροειδή χιτώνα με στοιχεία ίνωσης.

Σε μεγάλου βαθμού αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο αμφιβληστροειδής εμφανίζει θολωτή προεκβολή και το υγρό κάτω του μπορεί να αλλάξει θέση (να κινείται) με τις αλλαγές θέσης του σώματος.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όλα τα περιστατικά με Α.Α. ή υποψία αποκόλλησης πρέπει άμεσα να παραπέμπονται στο οφθαλμίατρο.

Κατά την διακομιδή του αρρώστου η τοποθέτηση της κεφαλής να είναι τέτοια ώστε το αποκολληθέν τμήμα να ακολουθεί την βαρύτητα.

Θεραπεία στην ρηγματογενή αποκόλληση είναι σύγκλειση της βλάβης.

Μόνιμη σύμφυση μεταξύ του νευροαισθητικού μέρους του αμφιβληστροειδούς, του επιθηλίου του χιτώνα και του χοριοειδούς, προκαλείται στην περιοχή της βλάβης με την εφαρμογή κρυοθεραπείας με σκληρό χιτώνα ή με χρήση ακτίνων Laser πρόκληση φωτοπηξίας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software