Γενικά Θέματα

ΔΙΠΛΩΠΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ

  • Πάρεση κρανιακών νεύρων (III – IV – VI).
  • Παθήσεις θυρεοειδή αδένα.
  • Myasthenia gravis.
  • Αντιρροπτυμένος στραβισμός.
  • Τραύμα οφθαλμών.
  • Psendotumor κόγχων οφθαλμικών.
  • Θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software