Αιματολογία

ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (Α.Π.) (POLYCYTHEMIA VERA)

Η Α.Π. ορίζεται σαν νόσος η οποία προέρχεται από το αρχέγονο κύτταρο και εμφανίζει :

 1. Αύξηση του αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων.

 2. Αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίνη.

 3. Αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών στο αίμα

Ηλικία

IgG (mg%)

Hλικία

IgM (mg%)

Νεογνά

565-1420

1ης εβδομάδας

< 20

2-8 ημερών

655-1300

2-4ης εβδομάδας

17-48

2-4 εβδομάδων

205-790

1-5 μηνών

31-135

1-5 μηνών

224-1072

6-11 μηνών

47-204

6-11 μηνών

316-1148

1-2 ετών

63-251

1-2 ετών

575-1446

3-4 ετών

69-251

3-4 ετών

708-1622

5-6 ετών

65-282

5-6 ετών

759-1905

7-8 ετών

62-324

7-8 ετών

812-1698

9-10 ετών

63-275

9-10 ετών

891-2042

11-12 ετών

76-302

11-12 ετών

977-1862

13-14 ετών

65-372

13-14 ετών

955-1995

> 14 ετών

50-300

> 14 ετών

800-1800

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαφορική διάγνωση Πανκυτταροπενίας

Πανκυτταροπενία με υποκυτταρικό μυελό

1Επίκτητη απλαστική αναιμία

2Κληρονομική απλαστική αναιμία (αναιμία Fanconi)

3Ορισμένα μυελοδυσπλασικά σύνδρομα

4Οξεία μυελογενής λευχαιμία

5Μερικές λεμφοβλαστικές λευχαιμίες παίδων

6Mερικά λεμφώματα μυελού οστών

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (Ι.Υ.Σ.)

Το Ι.Υ.Σ. ορίζεται και σαν:
 • Διάχυτος ηωσινοφιλική κολλαγονοπάθεια ή
 • Ηωσινοφιλική λευχαιμία ή
 • Ινοπλαστική ενδοκαρδίτιδα με ηωσινοφιλία του Löffler.

Το Ι.Υ.Σ. είναι σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από περιφερική αύξηση των ηωσινοφίλων > 1500 μμ που διαρκεί ≥ 6 μήνες με προσβολή οργάνων και συστημάτων και δυσλειτουργίες αυτών, που προκύπτουν από την υπέρμετρη αύξηση των ηωσινοφίλων κυττάρων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ηωσινοφιλία Περιφερικού Αίματος

Φυσιολογικός αριθμός ηωσινοφίλων Γενικής Αίματος = 40-400 per c.mm

Ο αριθμός των φυσιολογικών ηωσινοφίλων εμφανίζει διακυμάνσεις. Έτσι ελαττώνεται κατά τις πρωϊνές ώρες μέχρι το μεσημέρι ενώ αυξάνεται τις απογευματινές ώρες, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωΐ. Στα ασθματικά άτομα η αριθμητική αυτή διακύμανση αναστρέφεται, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ 9ης πρωϊνής και 12ης μεσημβρινής.

Επίσης το ίδιο συμβαίνει στους εργαζόμενους κατά τις νυκτερινές ώρες1. Το σύμπλεγμα αντιγόνου αντισώματος (ανοσοσύμπλεγμα), προκαλεί χημειοτακτικό ερέθισμα στα ηωσινόφιλα με επακόλουθο έκκριση συστατικών ουσιών που ενισχύουν την παραγωγή βλέννης.

Συνέχεια ανάγνωσης

Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα

Η Θ.Θ.Π. χαρακτηρίζεται από την κλασική πεντάδα συμπτωμάτων όπως:
 • Θρομβοπενία
 • Πυρετός
 • Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία 96%
 • Διαταραχές νεφρικής λειτουργίας (1)
 • Νευρολογικές διαταραχές >92% - πνευμονικές αλλοιώσεις –Γ.Ε.Σ. ενοχλήματα – Ηπατική δυσπραγία
Προσβολή ανδρών / γυναικών σε ίση αναλογία. Επικρατούν οι γυναίκες κατά την παραγωγική φάση τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software