• Αρχική

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - Π.Ε.

 

Τι είναι οι πολύποδες του εντέρου;

Σαν πολύποδες (κλινικός ορισμός χωρίς παθολογική σημασία) ορίζονται οι μάζες, τα μορφώματα, τα οποία προέρχονται, εξορμώνται από το τοίχωμα του εντέρου και προσεκβάλλουν μέσα στον αυλό του εντέρου.

Πολύποδες εκτός από το έντερο, εμφανίζουν και άλλα όργανα του ανθρώπινου σώματος όπως : οι φωνητικές χορδές, η χοληδόχος κύστη, χωρίς να έχουν την ίδια κλινική σημασία.

Οι πολύποδες μπορεί να έχουν μίσχο (μισχωτοί) ή όχι και εμφανίζουν διάφορα μεγέθη.

Ποιά είναι η συχνότητα των Π.Ε. στο γενικό πληθυσμό;

Η συχνότητα κυμαίνεται από 7% - 50% στο γενικό πληθυσμό.

Μικρού μεγέθους πολύποδες 6mm ή και λιγότερο (υπερπλαστικών ή αδενωματωδών τύπου), ανευρίσκονται σε ποσοστό 5% κατά τις εξετάσεις του πεπτικού σωλήνος (ορθοκολονοσκόπηση).

Που εντοπίζονται συνήθως οι Π.Ε.;

Συνήθως, βρίσκονται στο απευθυσμένο και σιγμοειδές τμήμα το παχέος εντέρου και εμφανίζονται πιο σπάνια στο τυφλό έντερο.

Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για τους Π.Ε.;

Συνήθως, οι Π.Ε. εμφανίζονται σποραδικά αλλά μπορεί και να κληρονομούνται όπως συμβαίνει στο οικογενές σύνδρομο πολυποδίασης.

Το σύνδρομο αυτό κληρονομείται κατά τον ετερόζυγο επικρατούντα χαρακτήρα (δηλάδη κληρονομείται στους απόγονους ακόμη και ένας από τους γονείς φέρει το υπεύθυνο γονίδιο).

Χαρακτηρίζεται το σύνδρομο αυτό από την παρουσία πολυαρίθμων πολύποδων (100 και πλέον πολύποδες καλύπτουν την περιοχή του απευθυσμένου).

Το σύνδρομο εμφανίζει κακοήθεια περί την ηλικία των 40 ετών.

Ποιές είναι οι κατηγορίες των Π.Ε.;

Το τοίχωμα του εντέρου αποτελείται ανατομικά από βλεννογόνο - υποβλεννογόνο χιτώνα, μυϊκό - ορογόνο χιτώνα.

Οι Π.Ε. ιστολογικά χωρίζονται, σε :

 1. Βλεννογονικοί νεοπλασματικοί (ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ).

 2. Βλεννογονικοί μη νεοπλασματικοί (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΙ).

[Νεανικοί πολύποδες - αμαρτώματα - φλεγμονώδεις πολύποδες]

 1. Υποβλεννογονικοί (λιπώματα - καρκινοειδή).

Οι βλεννογονικοί μη νεοπλαστικοί (οι υπερπλαστικοί Π.Ε.), είναι καλοήθους πρόγνωσης και αποκαλύπτονται τυχαία κατά την εκτέλεση ορθοκολονοσκόπησης ή βαρυούχου υποκλυσμού.

Ποσοστό 70% των Π.Ε., οι οποίοι αφαιρούνται κατά την διάρκεια της κολονοσκόπησης είναι ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ.

Το υπόλοιπο ποσοστό είναι συνήθως υπερπλαστικοί πολύποδες (Υ.Π.).

Οι Υ.Π. είναι γενικά μικρού μεγέθους < 5mm και στερούνται κλινικής σημασίας πρέπει όμως να διερευνηθούν μετά την αφαίρεσή τους στο ιστολογικό και παθολοανατομικό εργαστήριο (το οποίο τελικά κάνει τη διάγνωση και το διαχωρισμό μεταξύ αδενωματόδους και υπερπλαστικού πολύποδα).

ΟΙ ΑΔΕΝΟΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ.

 

Ποια είναι η σχέση του καρκίνου (αδένο - Ca) του εντέρου με τους αδενωματώδεις πολύποδες - αδενώματα;

Ποσοστό 95% των αδενοκαρκινωμάτων του εντέρου προέρχεται από αδενώματα.

Γενικά η ηλικία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εμφάνισης και συχνότητας αδενωμάτων.

Αυτά απαντώνται σε ποσοστό 35% σε ηλικίας 50 ετών και πάνω.

Ποσοστό ½ ή 2/3 των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα αδενωμάτων εντέρου.

Οι άνδρες εμφανίζουν > 1,5 φορές κίνδυνο από τις γυναίκες.

Έχει σημασία το μέγεθος των αδενωμάτων για την κακοήθη εξαλλαγή τους;

Μεγάλη σημασία.

Μέγεθος 1.5cm σωληνώδες αδένωμα εμφανίζει κίνδυνο εξαλλαγής προς καρκίνο, ποσοστού 2%.

ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ

Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΘΗΛΩΔΕΙΣ

ή ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ Π.Ε.

ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ

ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

 

Προσφέρει η κολονοσκόπηση διαγνωστικά στοιχεία;

Ναι, στους άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών η εκτέλεση ορθοκολονοσκόπησης, ανιχνεύει :

 1. Καρκίνους σε ποσοστό 1%.

 2. Αδενώματα με μεγάλου δυσπλασία 1,7%.

 3. Άλλα αδενώματα 1cm μεγέθους σε ποσοστό 7,2%.

Τι άλλους χειρισμούς προσφέρει η κολονοσκόπηση;

Κατά την διάρκεια της κολονοσκόπησης μπορεί να γίνει εκδομή και καυτηριασμός των πολύποδων που ανευρίσκονται.

Έτσι, μεγάλοι χωρίς μίσχο πολύποδες > 2 - 3cm μπορεί να αφαιρεθούν τμηματικά ή χειρουργικά.

Οι επιπλοκές εμφανίζονται σε ποσοστό 0,2% - διάτρηση εντέρου και αιμορραγίες (ποσοστό 0,3 - 1%).

Οι κακοήθεις πολύποδες είναι αδενώματα, τα οποία φαίνονται μακροσκοπικά καλοήθη αλλά ιστολογικά περιέχουν καρκινικά κύτταρα τα οποία διαπερνούν το μυϊκό χιτώνα του εντέρου και τον υποβλεννογόνο.

Πότε πρέπει να γίνεται επανέλεγχος μετά από την αφαίρεση πολύποδων;

Μετά από πάροδο τριών (3) μηνών πρέπει να γίνεται κολονοσκοπικός έλεγχος της περιοχής απ' όπου αφαιρέθηκε ο ή οι πολύποδες όπως και της γειτονικής περιοχής τους.

Αδενώματα βρίσκονται σε ποσοστό 30% - 40%

σε επανάληψη κολονοσκόπησης 3 - 5 χρόνια.

Παρακολούθηση γενικά μετά την εκτομή των πολύποδων του εντέρου πρέπει να γίνεται για κάθε 2 χρόνια.

ΑΝ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΔΕΝ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ

 

Ποιά είναι η συχνότητα των αδενωμάτων πολύποδων;

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ :

 1. XABAH

 

 1. ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΑΝ ΠΑΟΛΟ

 2. ΙΑΠΩΝΙΑ

 3. ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Πολύ μεγάλη συχνότητα που αυξάνεται με την ηλικία.

Μέση συχνότητα, η οποία αυξάνεται με την ηλικία.

 

Μέση Συχνότητα.

Χαμηλή συχνότητα.

 

Πως σχηματίζονται οι πολύποδες;

Γεννετικοί, κληρονομικοί αλλά και παράγοντες του περιβάλλοντος συντελούν αθροιστικά και συνεργάζονται στη δημιουργία αδενωματώδων πολύποδων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ

 

Έτσι :

 • Μεγάλη κατανάλωση φυτικών ινών.

 • Κατανάλωση υδατανθράκων (σάκχαρα).

 • Κατανάλωση φυλλικού οξέος [φυτικό βασίλειο - κρέατα (όχι κόκκινα) - φρέσκα λαχανικά].

 • Λογική χρήση ασπιρίνης 325 - 350mg/ημερησίως.

 • Λήψη σκευασμάτων φαρμακευτικών τα οποία περιέχουν ασβέστιο.

ΑΣΚΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» - «ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ» ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ε.

 

Αντίθετα :

 • H παχυσαρκία.

 • Ο αλκοολισμός.

 • Λιπαρές ουσίες.

 • Κάπνισμα.

 • Κατανάλωση «κόκκινου» κρέατος.

«ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ» ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ε.

Οι Π.Ε. εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα;

Συνήθως, όχι. Τα άτομα με πολύποδες δεν έχουν συμπτώματα.

Χρόνια απώλεια αίματος μπορεί να συμβεί και προκαλεί αναιμία σιδηροπενικού τύπου (η απώλεια γενικά αίματος συνδυάζεται με απώλειες σιδήρου).

Μεγάλου μεγέθους πολύποδες αιμορραγούν και προκαλούν αιματοχεζία (φανερή απώλεια αίματος με τα κόπρανα).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1cm

ΔΕΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ca παχέος εντέρου

 

 • ΗΛΙΚΙΑ ≥ 50

  • Κάθε χρόνο εξέταση για απώλεια αίματος από τα κόπρανα Hemeocult : μεγάλη ευαισθησία.

  • Ετήσιο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος.

  • Test DNA κοπράνων.

  • Κολονοσκόπηση κάθε 5 χρόνια.

  • C.T. κολονογραφία κάθε 5 χρόνια.

   • Οικογενές ιστορικό - πρώτου βαθμού συγγένεια με άτομα Ca παχέος εντέρου.

  • Αρχή εξετάσεων από τα 40 έτη.

  • Υπόλοιπες εξετάσεις.

  • Κολονοσκόπηση ανά 10ετία.

    • Οικογενές με 2 συγγενείς, με Ca ή αδένωμα προχωρημένο ιστορικό < 60 ετών.

  • Αρχή εξετάσεων στα 40 χρόνια ή 10 χρόνια πριν από την διάγνωση του συγγενικού προσώπου.

  • Κολονοσκόπηση ανά 5ετία.

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

 

e-genius.gr ...intelligent web software