Πεπτικό

Ψευδομεμβρανώδης Κολίτιδα (Ψ.Κ.)

Ψευδομεμβρανώδης Κολίτιδα (Ψ.Κ.) ή Κολίτιδα (φλεγμονή του εντέρου) που προκαλείται από χρήση αντιβιοτικών

Η Ψ.Κ. χαρακτηρίζεται από διάρροιες που οφείλονται, προκαλούνται από φλεγμονή και χρήση αντιβιοτικών. Θεωρείται ότι η Ψ.Κ. προκαλείται από το μικρόβιο C. Difficile.

Το μικρόβιο αναπτύσσεται χαρακτηριστικά στους νοσοκομειακούς αρρώστους και κυρίως στους λαμβάνοντες χημειοθεραπεία και τους έχοντες κακή θρέψη. Θεωρητικά κάθε αντιβιοτικό προκαλεί Ψ.Κ. Οι κεφαλοσπορίνες είναι το πιο συχνό αίτιο, πιθανώς από τη μεγάλη χρήση που έχουν. Πάντως το αντιβιοτικό που προκαλεί χαρακτηριστικά (10% και πάνω συχνότητα) Ψ.Κ. είναι η Clindamycin.

Αιτιολογία Ψ.Κ. και επικίνδυνοι παράγοντες ανάπτυξης Clostridium difficile (το κυρίως ανιχνευμένο μικρόβιο στην Ψ.Κ.) είναι οι παρακάτω:

1.Χρήση αντιβιοτικών: Ψ.Κ. μπορεί να συμβεί σε χρήση κάθε αντιβιοτικού, αλλά συνήθως παρατηρείται με χρήση – clindamycin – ampicillin - cephalosporin. Νέο στέλεχος C.Difficile έχει εμφανιστεί πιθανόν μετά από την αυξημένη χρήση fluoroquinolones.

2.Παρατεταμένη νοσηλεία στο Νοσοκομείο (3% των υγιών ενηλίκων και 20% - 40% των νοσοκομειακών αρρώστων έχουν αποικίες C. Difficile που στα υγιή άτομα μεταβολίζεται και αδρανοποιείται στη μορφή σπόρου).

3.Χειρουργεία κοιλίας

4.Διατροφή τεχνητή από καθετήρα (στομάχου – εντέρου)

5.Χρήση φαρμάκων που καταργούν την αντλία πρωτονίων (PPIs).

6.Μεγάλες ηλικίες

Συμπτώματα Ψ.Κ.
 • Κοιλιακά άλγη
 • Υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις
 • Ευαισθησία αριστερού λαγονίου βόθρου, γενικά κοιλίας
 • Πυρετός υψηλός
Εργαστηριακές εξετάσεις...some conte
 • Αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • Ανίχνευση C. Difficile στα κόπρανα
Θεραπεία...some conte
 • διακοπή υπεύθυνου για Ψ.Κ. αντιβιοτικού
 • Ενυδάτωση – Διόρθωση ηλεκτρολυτών
 • Χορήγηση Metronidazole 500 x 2 x 10 ή επί επιμονής συμπτωμάτων Vancomycin

Ref.:

 1. Merc. Man 18th ed.
 2. Cur Med. Treat and Diag. ed. 2009.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software