Πεπτικό

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ZENKER’S (Ε.Ζ.)

Το εκκόλπωμα Zenker’s (E.Z.) περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ludlaw το έτος 1796. Είναι ένα ψευδές (διότι δεν περιέχει και τους τρείς χιτώνες : βλεννογόνο, μυϊκό, ορογόνο) εκκόλπωμα του οπισθίου άνω τμήματος, του οισοφάγου.

Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

Στο Ε.Ζ. τμήματα βλεννογόνου και υποβλεννογόνου τοιχώματος προσπίπτει, προβάλλει δια μέσου του μυϊκού χιτώνα στο οπίσθιο τοίχωμα στο τμήμα του άνω οισοφάγου στην ανατομική περιοχή (στο τρίγωνο του Killian’s), δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό θύλακο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τρίγωνο του Killian’s δεν διαθέτει μυϊκές ίνες και αυτό καθιστά το τοίχωμα του οισοφάγου ευένδοτο στις πιέσεις.

Ο θύλακος προκαλείται από χρόνια αύξηση της πίεσης μέσα στον οισοφάγο και αυτό προκαλείται από το ότι η συνολική κινητικότητα του οισοφάγου, όπως η λειτουργία του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα, επηρεάζεται από την δημιουργία του Ε.Ζ. και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ενδαυλικής πίεσης μέσα στον οισοφάγο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα άτομα με Ε.Ζ. μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα.

Αλλά μπορεί να αναφέρουν δυσφαγία, αναρροίες, χρόνιο ξηρό βήχα και επιπλοκές, όπως : συχνές επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις πνευμόνων οι οποίες προκαλούνται από τις αναρροφήσεις.

Gurgling noise = χαρακτηριστικός θόρυβος (σαν «κελάρυσμα τρεχούμενου νερού»), ο οποίος προκαλείται με τις κινήσεις της κατάποσης, θεωρείται παθογνωμονικό σημείο του Ε.Ζ. αλλά παρατηρείται σπάνια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Γίνεται με την C.T.S. (Computed Tomography Scanning – Αξονική Τομογραφία) ενώ μελέτη του οισοφάγου με την διενέργια οισοφαγογραφίας, η οποία δίνει περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και αποκλεισμό άλλων νοσημάτων όπως κήλες οισοφάγου – γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Η εξέταση αυτή παρέχει αυτές τις παραπάνω χρήσιμες πληροφορίες αλλά αποφεύγεται γιατί υπάρχει κίνδυνος διάτρησης του οισοφάγου.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Α.Ζ. : ποσοστό 30% των ατόμων με Ε.Ζ. εμφανίζουν πνευμονία εξ εισρόφησης, που συμβαίνει συνήθως τις νυκτερινές ώρες.

Λιγότερο συχνές επιπλοκές του Ε.Ζ., είναι η πίεση στην τραχεία – απόφραξη του αυλού του οισοφάγου (μεγάλου μεγέθους Ε.Ζ.).

Μετάλλαξη του Ε.Ζ. και δημιουργία καρκινώματος έχει αναφερθεί σε ποσοστά 0,3% - 0,5% του συνόλου των ασθενών.

ΟΛΑ ΤΑ Ε.Ζ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ (εξαιρούνται αυτά με μικρές διαστάσεις που δεν προκαλούν συμπτώματα).

Κλασσική επέμβαση είναι η κρικοφαρυγγική προσέγγιση και εξαίρεση του εκκολπώματος που αποθηκεύει τροφές και εκκρίσεις.

Εκτομή των μυών της αντίστοιχης περιοχής γίνεται για να αποφευχθεί η υφιστάμενη αυξημένη πίεση.
Η εγχείρηση γίνεται με την λαπαροσκοπική τεχνική και χρήση Laser.

Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα ότι αν το Ε.Ζ. είναι μεγαλύτερο 3cm, τότε εμφανίζονται υποτροπές (ποσοστά 10% - 12%).


Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software