Ουροποιητικό

ΑΙΤΙΑ ΟΛΙΓΟΥΡΙΑΣ

 

*ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Μηχανισμοί πρόκλησης ολιγουρίας

ΑΙΤΙΑ

Ελάττωση όγκου αίματος (υποογκαιμία)

Ø    Αιμορραγίες

Ø    Απώλεια υγρών

ØΑνεπαρκής αναπλήρωση υγρών

Χαμηλή καρδιακή παροχή

ØΕμφρακτό μυοκαρδίου

ØΚαρδιακή ανεπάρκεια

ØΠνευμονική εμβολή

Ελαττωμένες αγγειακές αντιδράσεις κυκλοφορικού συστήματος

Ø    Σήψη – Σηπτικό shock

ΝΕΦΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Οξεία σωληναριακή νέκρωση

Ø    Μείωση νεφρικής παροχής > 4 ώρες

Ø    Λήψη σκιαγραφικών προϊόντων για ακτινολογικές – απεικονιστικές εξετάσεις

Ø    Ραβδομυόλυση – Νεφροτοξικά φάρμακα:

·                        Αμινογλυκοσίδες

·                        Μη στεροειδή αναλγητικά φάρμακα

ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Μηχανικά αίτια απόφραξης

Ø    «Βουλωμένο» ουροκαθετήρας

Ø    Υπερτροφία προστάτη αδένα

Ø    Νεφρικοί λίθοι

Δυσλειτουργία ουροδόχου κύστεως - σφιγκτήρων

Ø    Χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων

Ø    Μεταγχειρητική κατακράτηση ούρων

Ø    Παρατεινόμενη δυσκοιλιότητα

* Τα ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΑ αυτά αίτια μπορεί να προκύψει μείωση ούρων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software