Ουροποιητικό

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ (Ο.Κ.) ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ (Ν.Ο.Κ.)

30% γυναικών ♀, 5% ανδρών ♂ 15 - 64 ετών, εμφανίζουν απώλειες ούρων .

 • ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ (Υ.Ο.Κ.)

Υ.Ο.Κ., προσομοιάζεται σαν το «κλειδί στην κλειδαριά» ή «σύνδρομο πόρτας γκαράζ», όπου γλαφυρά περιγράφεται η απόλυτη εναρμονισμένη ειδικότητα και συνεργασίες μυϊκών ομάδων και νευρών στη λειτουργία της φυσιολογικής ουροδόχου κύστεως.

Περισσότερη κοινή ή Υ.Ο.Κ. στις γυναίκες, κυρίως κάτω των 60 ετών και συνοδεύεται από νυκτερινή ενούρηση.

 • ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ (Ν.Ο.Κ.)

Σαν Ν.Ο.Κ., ορίζεται η δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως (σπαστική ή χαλαρή), η οποία προκαλείται από νευρολογικές βλάβες.

Τα κλινικά συμπτώματα προκαλούνται από υπερπλήρωση της ουροδόχου κύστης και εκ της υπερπλήρωσης πρόκληση διούρησης.

Επιπλοκές :

 • Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις.

 • Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

 • Dyreflexia αυτόνομου νευρικού συστήματος

(Διαταραχή λειτουργίας αυτόνομου νευρικού συστήματος).

Διάγνωση - Προσέγγιση :

 • Απεικονιστική.

 • Κυστεοσκοπική.

 • Ουροδυναμικές δοκιμασίες.

Θεραπεία :

 • Καθετηριασμός.

 • Κατάλληλα μέτρα.

 • Χειρουργική επέμβαση.

ΑΙΤΙΑ Ν.Ο.Κ.

 • Παθήσεις Κ.Ν.Σ. :

  • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

  • Βλάβες - τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης.

  • Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση.

  • Αλκοολισμός.

  • Έλλειψη Βιτ. Β12 (νευροπάθεια εξ αυτής).

  • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

  • Χειρουργικές επεμβάσεις πυέλου.

  • Νόσος Parkinson.

  • Σκλήρυνση κατά πλάκας.

  • Σύφιλις.

Στην υποτονική - χαλαρά - νευρογενή ουροδόχο κύστη (Ο.Κ.), εμφανίζεται μεγάλος διάταση της κύστεως, η πίεση εντός αυτής είναι μειωμένη, οι συσταλτικές κινήσεις της απουσιάζουν.

Προκαλείται από βλάβες περιφερικών νευρών ή βλάβες των σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.), στα επίπεδα Ο2 - Ο4.

Μετά από οξεία βλάβη της Σ.Σ. προκαλείται υποτονικότητα (Ο.Κ.) η οποία εξελίσσεται σε μόνιμη ή σε σπαστικότητα.

Η λειτουργία της ουροδόχου κύστης μπορεί να βελτιώσει μετά παρέλευση ημερών, εβδομάδων ή και μηνών.

Στην σπαστική μορφή νευρογενούς Ο.Κ. δεν υπάρχει διάταση, ακούσιες συστολές γίνονται.

Προκαλείται από βλάβες εγκεφάλου ή βλάβες Σ.Σ. στο επίπεδο Τ1112.

Τα συμπτώματα της σπαστικής μορφής νευρογενούς Ο.Κ., εξαρτώνται από την εντόπιση και σοβαρότητα της βλάβης

Οι συσταλτικές κινήσεις της Ο.Κ. και η λειτουργία του έξω σφιγκτήρα αυτής, εμφανίζονται λειτουργικά διαταραγμένοι (σφιγκτήρων δυσ-συνεργία).

Ο μικτός τύπος νευρογενούς Ο.Κ. (χαλαρός - σπαστικός), προκαλείται από νόσους όπως :

 • Σύφιλις.

 • Σακχαρώδης Διαβήτης.

 • Όγκοι εγκεφάλου ή Σ.Σ.

 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

 • Ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

 • Εκφυλιστικές και απομυελινωτικές νόσους

(σκλήρυνση κατά πλάκας - πλάγια μυατροφική σκλήρυνση).

Συμπτώματα - Κλινικά Ευρήματα

Η διούρηση στην Νευρογενή Κύστη, προκαλείται από την επερχόμενη υπερπλήρωση της Ο.Κ. Πιθανόν συνυπάρχει πρόβλημα στύσεων.

Οι αισθητικές διαταραχές με την σπαστική Ο.Κ., εμφανίζουν - συχνοουρία - νυκτουρία - συσθητικές διαταραχές.

Επιπλοκές :

 • Συχνές ουρολοιμώξεις.

 • Σχηματισμός ουρολίθων.

 • Υδρονέφρωση.

Οι ασθενείς με μεγάλες βλάβες της θωρακικής ή αυχενικής μοίρας Σ.Σ., εμφανίζουν συχνά δυσλειτουργία - δυσαρμονική συνεργασία του αυτόνομου νευρικού συστήματος (κακοήθη υπέρταση - βράδυ ή ταχύκαρδία - πονοκεφάλους - ανόρθωση τριχών - ιδρώτες : συμπτώματα τα οποία προκαλούνται από την μη ελεγχόμενη υπερεργία του συμπαθητικού συστήματος.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από την οξεία διάταση της ουροδόχου κύστης (που προκαλείται από διάταση εκ κατακράτησης ούρων) ή ακόμα και από διάταση του εντέρου (από δυσκοιλιότητα, μη κένωση του εντέρου).

Διάγνωση :

 • Κλινική κυρίως.

 • U/S νεφρών - ουρητήρων - κύστεως.

 • Κυστεογραφία - κυστεοσκόπηση.

 • Κυστομανομετρία.

 • Ουροδυναμικός έλεγχος - ηλεκτρομυογράφημα σφιγκτήρος.

Πρόγνωση - Θεραπεία :

 • Θεραπεία του αιτίου που προκαλεί την Ν.Ο.Κ., πριν προκληθεί βλάβη ων νεφρών.

 • Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης, είτε μόνιμος, είτε παροδικός μέχρι την άρση του αιτίου πρόκλησης Ν.Ο.Κ. Η χειρουργική επέμβαση είναι η τελευταία λύση. Πριν από αυτή δίδεται θεραπεία με διάφορα φάρμακα.

e-genius.gr ...intelligent web software