Ουροποιητικό

Αίτια αιματουρίας

Αίτια αιματουρίας
Ηλικία
(έτη)
Κοινά αίτια Σπάνια αίτια
0-15
 • Λιθίαση, υπερασβεστιουρία
 • Συγγενείς ανωμαλίες με αποφρακτικά στοιχεία
 • Επιμόλυνση των ούρων με αίμα από εμμηνορυσία
 • Σπειραματοπάθεια όπως IgA νεφροπάθεια, κληρονομική νεφρίτιδα (Alport’s syndrome)
 • Οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα
 • Σεξουαλική επαφή
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
 • Ιογενείς λοιμώξεις
 • Προκλητή
 • Πυρετός
 • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
 • Αιμοφιλία
 • Πορφύρα Henoch-Shönlein
 • Λοίμωξη με Schistosoma haematobium
15-50
 • Λιθίαση υπερασβεστιαιμία
 • Επιμόλυνση ούρων με αίμα περιόδου
 • Βαρεία σωματική άσκηση
 • Θηλώδης νέκρωση
 • Πολυκυστικοί νεφροί
 • Μετά σεξουαλική πράξη
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Φλεγμονές ουροποιητικού συστήματος
 • Ιογενείς λοιμώξεις
 • Αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις – συρίγγια
 • Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 • Προκλητή
 • Πυρετός
 • Σπογγώδης νεφρός
 • Έμφρακτο νεφρών
 • Θρόμβωση νεφρικής φλέβας
 • Schistosoma haematobium λοίμωξη
>50
 • Καλοήθης υπερτροφία προστάτου
 • Νεοπλασίες (νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως, προστάτη)
 • Λήψη, υπέρβαση αντιπηκτικής θεραπείας
 • Πολυκυστικοί νεφροί
 • Προστατίτιδα
 • Αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις
 • Συρίγγια
 • Κυκλική αιματουρία σε γυναίκες
 • Ενδομητρίωση της ουρήθρας
 • Προκλητή
 • Θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας
 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 • Τοξίνες: cantharidin, djenkel bean
e-genius.gr ...intelligent web software