Ουροποιητικό

Αιματουρία Μνημονοτεχνικός κανόνας T.Τ.I.C.S.

Τ Τραύμα
 • Τραύμα νεφρών
 • Τραυματισμός ουρήθρας από ατυχή τοποθέτηση καθετήρα
 • Τραυματισμός από ξένο σώμα
 • Παρατεταμένη επίπονη άσκηση
 • Ταχεία εκκένωση πλήρους ουροδόχου κύστεως
Τ Τumor (όγκος)
 • Υπερνέφρωμα
 • Όγκος Wilm’s
 • Θηλώδες καρκίνωμα ουροδόχου κύστεως
 • Νεοπλασίες ουρήθρας, προστάτου
I Ιnfection (λοίμωξη)
 • Σπειραματονεφρίτιδα
 • Φυματίωση νεφρών
 • Κυστίτιδα
 • Προστατίτιδα
 • Ουρηθρίτιδα
 • Λοιμώξεις από Schistosoma haematobium
 • Κίτρινος πυρετός
 • Λοίμωξη από P. Falciparum (black water fever)
 • Σύνδρομο Goodpasture
 • Παναρτηρίτιδα
 • Μετά από ακτινοβολία
C Calculi (λίθοι))
 • Νεφρών, ουρητήρων, ουρήθρας, κύστεως
 • Κύστεις νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί
 • Συγγενείς ανωμαλίες (αιμαγγειώματα, ανευρύσματα, συγγενείς αρτηριοφλεβώδεις διαμαρτίες περί την διάπλαση
S Surgery (χειρουργικές παθήσεις)
 • Χειρουργικές επεμβάσεις
 • Αφαίρεση προστάτου
 • Κυστεοσκόπηση
 • Αιμορραγίες γεννητικών οργάνων
 • Προκλητή αιματουρία (εξαρτημένα άτομα)
e-genius.gr ...intelligent web software