Γενικά Θέματα

Στοιχεία Ογκολογίας

Με τον ορισμό ανταπόκριση, ορίζομε την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσθείσης θεραπείας έναντι της ασθένειας. Η ανταπόκριση σχετίζεται επίσης άμεσα με την αντικειμενική και την υποκειμενική βελτίωση της γενικής κατάστασης του αρρώστου. Κάθε θεραπεία βεβαίως πρέπει να παρέχει χαμηλή τοξικότητα και να έχει σαν στόχο την καλύτερη και μακροβιότερη επιβίωση του αρρώστου. Η ανταπόκριση πρέπει να αξιολογείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αξιολόγηση θεραπευτικής ανταπόκρισης

1.Πλήρης ανταπόκριση: Εξαφάνιση κάθε κακοήθους όγκου (Τακτική εργαστηριακή και κλινική παρακολούθηση).

2.Μερική ανταπόκριση: Χαρακτηρίζεται από:

  • μείωση κατά 50% του διαγνωσθέντος όγκου σε περίοδο 4 εβδομάδων
  • δεν εμφανίζεται αύξηση κατά ποσοστό 25% του μεγέθους του όγκου σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή σώματος με μεταστάσεις του ιδίου όγκου
  • Μη εμφάνιση νέων περιοχών προσβολής από τη νεοπλασία

3.Σταθερή κατάσταση: Μείωση του όγκου κατά ποσοστό 50% σε περίοδο 4 εβδομάδων ή αύξηση λιγότερο από 25% για όλες τις άλλες θέσεις – όργανα που έχουν προσβληθεί από τη νόσο αλλά και χωρίς εμφάνιση νέων περιοχών κακοήθειας.

4. Επιδεινούμενη ασθένεια – Κατάσταση: Χαρακτηρίζεται από αύξηση του μεγέθους του όγκου περισσότερο από 25% σε οποιαδήποτε θέση ή εμφάνιση νέων περιοχών κακοήθους ασθένειας.

5.Μη αξιολογήσιμη ανταπόκριση: Λόγοι μη αξιολόγησης: Πρόωρος θάνατος ασθενούς, μη παρακολούθηση του ασθενούς, μη καλή ανοχή και απόκριση στη θεραπεία. Δηλαδή αποτυχία θεραπείας.

e-genius.gr ...intelligent web software