Γενικά Θέματα

mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ – 2 –

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι διάφοροι ιοί περιέχουν γονίδια κατασκευασμένα από DNA, RNA που έχουν σαν περίβλημα στρώμα πρωτεϊνών (καψίδια).

 • ΓΟΝΙΔΙΟ : Ετυμολογική προέλευση από την λέξη γεννώ. Αποτελεί την βασική μονάδα της κληρονομικότητας. Αποτελείται από DNA (κωδικός για συγκεκριμένες πρωτεΐνες). Κάθε γονίδιο καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση στο χρωμόσωμα. Τα γονίδια αποτελούν αυτοπαραγόμενες αλληλουχίες DNA νουκλεοτιδίων που υπόκεινται σε τυχαίες δομικές αλλαγές τις μεταλλάξεις. Τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ελέγχονται από ζεύγη γονιδίων.
 • DNA (Δεοξυ-ριβονουκλεϊνικό οξύ) : Μακρομόριο χημικό με συγκεκριμένα νουκλεϊνικό οξύ που αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των ζώντων οργανισμών όπως και των περισσότερων ιών.
 • RNA (Ρίβο-ζονουκλεϊνικό οξύ) : Μονομερή νουκλεοτίδια – RNA είναι «αγγελιοφόρος» μεταξύ DNA και ριβοσωμάτων (πρωτογενή συμπλέγματα).
 • ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ : Το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι ένα σύνολο αλληλουχίας των νουκλεϊνικών οξέων κωδικοποιημένο στον άνθρωπο σαν DNA σε 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων στον πυρήνα του κάθε κυττάρου και στα μιτοχόνδρια (πυρηνικό γονιδίωμα – μιτοχονδριακό γονιδίωμα). Τα γονιδιώματα του ανθρώπου περιλαμβάνουν και γονίδια DNA που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Έχουν βρεθεί 19.000 – 2.000 ανθρώπινα γονίδια τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Οι αλληλουχίες οι οποίες κωδικοποιούν πρωτεΐνες εκφράζουν 1,5% του γονιδιώματος οι υπόλοιπες με μόρια μη κωδικοποιημένων RNA και ρύθμιση αλληλουχίας DNA πυρηνικά στοιχεία.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

Γενικά κάθε ιός αποτελείται από 2-3 μέρη.

 1. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ : που κατασκευάζεται από DNA, RNA μακρομόρια που παρέχουν γενετικές πληροφορίες.
 1. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (καψίδιο) : κέλυφος που προστατεύει τα γονίδια. Μερικοί ιοί φέρουν περίβλημα εκ λιπιδίων το οποίο προστατεύει αυτούς όταν εγκαθίστανται στο κύτταρο του ξενιστή. Λοιπόν οι ιοί περιέχουν γονίδια κατασκευασμένα με DNA, RNA και έχουν σαν περίβλημα στρώμα πρωτεϊνών το ΚΑΨΙΔΙΟ. Για την δημιουργία αυτού του περιβλήματος εκ πρωτεΐνης τα DNA, RNA γονίδια συνθέτουν «διαβιβαστές», «αγγελιοφόρους» (messenger RNA mRNA). Κάθε mRNA έχει ειδική σύνθεση, κατασκευή και αφορά αντίστοιχη ειδική πρωτεΐνη.
 1. MRNA: Είναι το RNA το οποίο μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώματα για να γίνει η σύνθεση πρωτεϊνών των κυττάρων (RNA «αγγελιοφόροι).

mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ

Τα κλασσικά εμβόλια έχουν σαν βάση είτε «ξενιστές οργανισμούς – ιούς» είτε τμήματα αυτών και «αδρανοποιημένα εμβόλια» όπως εμβόλια – πολιομυελίτιδας – λύσσας, τα οποία έχουν σαν στόχο ενεργοποίηση της ανοσολογικής ικανότητας του οργανισμού.

Όμως και τα mRNA εμβόλια δεν είναι καινούργια σαν ιδέα. Τα εμβόλια αυτά έχουν μελετηθεί για την κατασκευή εμβολίων για αντιμετώπιση της γρίππης, του ιού ΖΙΚΑ, της λύσσας, του κυτταρομεγαλοϊού στο παρελθόν.

Η παραγωγή του μορίου mRNA είναι πολύ απλή σε σχέση με τα «κλασικά εμβόλια» και γίνεται πολύ γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες από τα εργαστήρια.

Χαρακτηριστικά η εταιρεία Moderna κατασκεύασε το mRNA-1273 εμβόλιο για τον COV-19 σε 2 ημέρες!!!

Άλλο μεγάλο πλεονέκτημα των mRNA εμβολίων είναι ότι τα αντιγόνα έχουν σαν τόπο παραγωγής τους το εσωτερικό των κυττάρων ενεργοποιώντας έτσι την κυτταρική και χυμική ανοσία.

Το μέλλον των mRNA εμβολίων εμφανίζει πολλές ευοίωνες προοπτικές : α) μπορεί αυτά να εφαρμοστούν και σε λοιμώδη κοινά νοσήματα, β) η χορήγηση του εμβολίου αυτού μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του συνόλου ανοσολογικού συστήματος στα κύτταρα των νεοπλασιών.

Το μειονέκτημα των εμβολίων MRNA, είναι :

α) ότι είναι πολύ ασταθές σαν μόριο.

β) ότι πρέπει να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες -70οC.

Το mRNA είναι πολύ ευαίσθητο σαν μόριο και αποδομείται πολύ γρήγορα όταν εκτεθεί στο περιβάλλον (πρόβλημα μεταφοράς και συντήρησης mRNA εμβολίου).

Λόγω αυτής της ευαισθησίας το mRNA εμβόλιο κατά την εργαστηριακή δημιουργία του και την εμπορική κυκλοφορία του, περιβάλλεται από λιποειδική μεμβράνη η οποία και θεωρείται υπεύθυνη για την πρόκληση και εμφάνιση των αλλεργικών αντιδράσεων κατά την χορήγηση του εμβολίου.

Αν και το συνολικό ερευνητικό, πειραματικό στάδιο για την δημιουργία του mRNA ειδικά για τον COV-19. Φαίνεται σχετικά εύκολο αλλά χρειάστηκαν χιλιάδες ή και εκατοντάδες ώρες ενασχόλησης πειραματικών δεδομένων, επαναλήψεων, παρατηρήσεων για την λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως :

 1. Κατάλληλη μετατροπή του mRNA ώστε να μη παράγονται κατά την χορήγησή του άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις του ανοσολογικού συστήματος του εμβολιαζόμενου (αλλεργικές και μη).
 1. Ενεργοποίηση δέσμευσης του mRNA από το ανοσοποιητικό σύστημα.
 1. Κατάλληλη ρύθμιση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος του λήπτη για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων «κρίσιμης» πρωτεΐνης, «κρίσιμου» τμήματος αυτής.
 1. Η «τοποθέτηση» του mRNA σε μικροσκοπικές κάψουλες για την προστασία του από τις επιδράσεις ουσιών (χημικού ή μη) του αίματος του εμβολιαζόμενου.

Η κατασκευή του mRNA εμβολίου στηρίχτηκε σε προηγούμενες επιστημονικές γνώσεις που περιλαμβάνουν :

 1. Γνώσεις για κατασκευή DNA και mRNA και τον τρόπο παραγωγής από αυτά πρωτεϊνών.
 1. Ανάλυση για γενετικές πληροφορίες κατασκευής ενός ιού.
 1. Προηγμένη τεχνολογία για κατασκευή mRNA που θα «δημιουργούσε» μία ειδική πρωτεΐνη.
 1. Ο τρόπος χορήγησης του εμβολίου (ενδομυϊκή χορήγηση) και κατεύθυνση του εμβολίου στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του εμβολιασμένου και την κατευθυνόμενη δυνατότητα δημιουργίας της «κατάλληλης» πρωτεΐνης.
 1. Ενημέρωση κατάλληλη του κοινού για την καινούργια αυτή τεχνική του εμβολίου mRNA.

Μετά τον εμβολιασμό το mRNA εμβόλιο κατά του COV-19 παρέχει εντολές στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να κατασκευάσουν τμήμα πρωτεΐνης (πρωτεΐνης κορυφής – S protein – πρωτεΐνη ακίδας που συνδέει τον COV-19 με το υγιές κύτταρο).

Αρχικά το mRNA θα κυκλοφορήσει μετά την χορήγησή του και με την κυκλοφορία του αίματος θα κατανεμηθεί σε όλον τον οργανισμό και με φαγοκύτωση τα μόρια mRNA θα προσληφθούν από τα ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ.

Τα δενδριτικά κύτταρα θα «διαβάσουν» το mRNA και θα παραγάγουν αντιγόνα κατά του ιού mRNA πριν καταστραφούν αυτά.

ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Αποτελούν το όριο μεταξύ της σύμφυτης και προσαρμοστικής ανοσίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Βασική λειτουργία τους έγκειται στην προώθηση των αντιγόνων και αυτοπαρουσίαση αυτών στην επιφάνεια των άλλων ανοσολογικών δρώντων κυττάρων.

Όταν τα αντιγόνα του ιού παράγονται από τα κύτταρα του ξενιστού ακολουθούν η ενεργοποίηση των αντιδράσεων του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα αντιγόνα αυτά θα αποδομηθούν από τα πρωτεοσώματα.

ΠΡΩΤΕΟΣΩΜΑΤΑ

Μεγάλα πρωτεϊνικά συμπλέγματα στο εσωτερικό των ευκαρυωτικών κυττάρων οργανισμών και βακτηρίων.

Εδράζονται στον πυρήνα και κυτταρόπλασμα. Κύρια λειτουργία η καταστροφή άχρηστων πρωτεϊνών ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗ.

Μετά μόρια τάξης Ι και ΙΙ MHC (μείζων ιστοσυμβατότητας – σύστημα).

Προσαρτούν το αντιγόνο, μεταφέρουν αυτό στην μεμβράνη του κυττάρου «ενεργοποιώντας» τα δενδριτικά κύτταρα.

Η ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων προκαλεί «μετανάστευση» αυτών στους λεμφαδένες όπου το αντιγόνο «παρουσιάζεται» στα Β και Τ κύτταρα και ακολουθεί από αυτά η παραγωγή αντισωμάτων.

Τα πλεονεκτήματα των mRNA εμβολίων :

α) η εύκολη δημιουργία και παραγωγή τους,

β) τα αντιγόνα που παράγονται από τα mRNA εμβόλια για COV-19 παράγονται εντός του κυττάρου, ενεργοποιώντας την κυτταρική και χημική ανοσία.

Τα mRNA εμβόλια δεν επηρεάζουν και δεν προκαλούν επαναπρογραμματισμό του DNA του κυττάρου.

Το συνθετικό mRNA τμήμα είναι «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» ειδικού τμήματος του RNA ιού που μεταφέρει οδηγίες προς δημουργία κατασκευής αντιγόνου του ιού (στην περίπτωση του COV-19 protein spike – πρωτεΐνη κορυφής).

Το mRNA που χορηγείται δεν έχει καμμία σχέση με DNA κυττάρου.

Το mRNA καταστρέφεται εντός του κυττάρου μετά την παραγωγή της ξένης πρωτεΐνης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

e-genius.gr ...intelligent web software