Γενικά Θέματα

Αίτια – καταστάσεις – ασθένειες που «υποδύονται» Dementia

Μνημονοτεχνική εγγραφή Dementia
Drugs
Φάρμακα με αντιχολινεργική δράση
Emotional
Ψυχικές καταστάσεις – κατάθλιψη
Metabolic
Μεταβολισμού αίτια – υπερθυρεοειδισμός
Eyes and ear declining
Παθήσεις αυτιών – ματιών
Normal . . . . . . . . . . hydrocephalus 
Υδροκέφαλος υπό φυσιολογικές τάσεις
Tumor or other space occyping 
Όγκοι – χωροκατακτητικοί νόσοι  εγκεφάλου
Infections
Σύφιλις 4ο στάδιο – AIDS
Anemia
Έλλειψη Β12 – φυλλικού οξέως
Τα ηλικιωμένα άτομα είναι επιρρεπή να εμφανίσουν delirium όταν αρρωσταίνουν. Πολλές φορές το delirium δεν διαγιγνώσκεται από το γιατρό και αυτό γιατί το «κλασικό» υπερκινητικό και παραισθητικό delirium εύκολα διαγιγνώσκεται ενώ το πιο κοινό delirium που χαρακτηρίζεται από «κυματοειδείς» αλλαγές της προσοχής δεν βρίσκεται τόσο εύκολα. Πτώσεις επί του εδάφους οφείλονται πολλές φορές στα ηλικιωμένα άτομα στο delirium. Γενικά καταστάσεις – νοσήματα που προκαλούν απελευθέρωση ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ προκαλούν delirium (βλ. μνομονοτεχνικό κανόνα Delirium).
Μνημονοτεχνικά αίτια Delirum
Drugs
Φάρμακα
Emotional
Ψυχολογικές καταστάσεις
(οξείες ψυχώσεις – καταθλιπτικά σύνδρομα)
Low oxygen states
Καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό Ο2 - αναιμία – πνευμονική εμβολή – έμφρακτο μυοκαρδίου
Infections
Λοιμώξεις
Retention of urine and feces
Κατακράτηση ούρων, κοπράνων
Total states
Ειδικά σπασμογόνα σύνδρομα
Undernutrition and dehydration
Υποσιτισμός – αφυδάτωση
Metabolic
Παθήσεις θυροειδούς –
έλλειψη Β12 – πολυοργανική ανεπάρκεια
Subdural hematoma
Υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Σχόλιο: Η αύξηση του μέσου όρου ζωής παγκόσμια «αύξηση» τη συχνότητα των dementia. Alzheimer Disease (A.D.) είναι το πιο κοινό αίτιο της Dementia. Δεν υπάρχουν δυστυχώς ακόμα θεραπεία ή θεραπείες ριζικές για την Dementia και A.D. Έχει όμως αναφερθεί ένα πρόδρομο στάδιο της Dementia που ορίζεται σαν μικρή μείωση αντίληψης. [Mild Cognitive Impairment – MCI] που με κατάλληλα «tests» και θεραπείες μπορεί να μειώσει την πρόοδο προς Dementia και A.D.
e-genius.gr ...intelligent web software