Γενικά Θέματα

Δικτυωτή Πελιμδώση (Livedo reticularis)

Εμφανίζεται σε:

1.Έμβολα (υποξεία βακτηριακή αδενοκαρδίτιδα, μύξωμα αριστερού κόλπου - χοληστερινικά έμβολα)

2.Θρομβοπενία – πολυκυτταραιμία

3.Αντιφωσφολιπιδικό αντισωματικό σύνδρομο

4.Κρυοσφαιριναιμία – κρυοοινωδογοπενία

5.Λευκοκλαστική αγγειίτιδια

6.Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ)

7.Ρευματοειδή αρθρίτιδα – οζώδης πολυαρτηρίτιδα

8.Δερματομυοσίτιδα

9.Παγκρεατίτιδα

10.Φάρμακα (κινίνη, κινιδίνη, αμανταδίνη, κατεχολαμίνες)

11.Φυσιολογικό – cutis marmorata

12.Συγγενές

e-genius.gr ...intelligent web software