Γενικά Θέματα

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΚΡΑΜΠΕΣ (κάτω άκρων)

 1. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ.

 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ - ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ - ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ - ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ - ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ).

 3. ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ.

 4. ΟΥΡΑΙΜΙΑ.

 5. ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ.

 6. ΒΛΑΒΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ.

 7. ΠΛΑΓΙΑ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ.

 8. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ.

 9. ΚΡΑΜΠΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ.

 10. ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12.

 11. ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ.

 12. ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΑΓΓΕΙΩΝ.

 13. ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ.

 14. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.

 15. ΚΥΣΤΕΙΣ BAKER.

 16. ΝΟΣΟΣ PARKINSON.

 17. ΦΑΡΜΑΚΑ - cisplatin, vincristine - cimetidine - cholestyramine - bisphosphonates.

 18. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ.

 19. ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

e-genius.gr ...intelligent web software