Γενικά Θέματα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (Ν.Λ.)

Οι Ν.Λ. αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

Οι Ν.Λ. ορίζονται σαν λοιμώξεις οι οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ενός ατόμου στο περιβάλλον του Νοσοκομείο ή κατά τις επισκέψεις του σε αυτό.

Οι Ν.Λ. κατά Αμερικάνικη Στατιστική προσβάλλουν 17.000.000 ασθενείς το χρόνο και προκαλούν το θάνατο 19.000 από αυτούς.

 

Οι Ν.Λ. προκαλούνται από μύκητες, μικρόβια (κυρίως Gram-) συνήθως πνευμονίες, λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος, σηψαιμίες, μεταγχειρητικές λοιμώξεις και ευθύνονται για 25.000 θανάτους κάθε χρόνο (Στατιστικές Ευρώπης).

Πολλές κατηγορίες μικροβίων κυρίως Gram- πολλές φορές δύσκολα αντιμετωπίζονται από τα αντιβιοτικά ακόμα και τα πιο σύγχρονα και προσβάλλουν επίσης και τον εξωνοσοκομειακό πληθυσμό.

Στη Γαλλία οι Ν.Λ. έχουν ποσοστό 6,7% - 7,4%.

Το έτος 2006 το ποσοστό ήταν 6,4%, από αυτό :

α) οι λοιμώξεις του ουροποιητικού εμφάνιζαν συχνότητα (30,3%).

β) οι πνευμονοπάθειες (14,7%).

γ) οι λοιμώξεις χειρουργικών ιστών (14,2%).

δ) λοιμώξεις δέρματος (10,2%).

Οι λοιμώξεις των ασθενών της εντατικής μονάδας θεραπείας εμφάνισαν ποσοστό 14,1% - 14,2%.

Στην Ιταλία οι Ν.Λ. είχαν ποσοστό 4,9% το έτος 2000.

Στην Αγγλία οι Ν.Λ. έχουν ποσοστό εμφάνισης 10%.

Στην Σουηδία οι Ν.Λ. : 7,2% το έτος 2004.

Στην Φιλανδία οι Ν.Λ. το έτος 2005 ποσοστό 8.5%

Στην Ελλάδα : αναφερόμαστε ειδικότερα στα MRSA ανθεκτικά μικρόβια, Gram+ μικρόβια, Helicobacter (Gram-) μικρόβιο, Acinetobacter.

Ειδικά το μικρόβιο acinotobacter θεωρείται πιο δύσκολα καταπολεμήσιμο από τα MRSA.

Είναι γνωστή η παροιμιώδης φράση του γιατρού Bradd Spellberd η οποία είναι «Για τα Gram+ μικρόβια χρειαζόμαστε καλύτερα και νεότερα φάρμακα, για τα Gram- κάθε φάρμακο».

Γενικά ποσοστό 1/3 των Ν.Λ. μπορεί να αντιμετωπιστούν με επιτυχία

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι κύριες οδοί της μετάδοσης των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

ΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ν.Λ.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ

Η κυριότερη και πιο συχνή οδός μετάδοσης των Ν.Λ.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ

Σταγονίδια τα οποία προέρχονται από μολυσμένο άτομο, όταν αυτό βήχει, ομιλεί, πταρνίζεται. Επίσης, κατά την διενέργεια βρογχοσκόπησης. Όπου τα περιέχοντα σταγονίδια μικρόβια διασπείρουν τη Ν.Λ. στο περιβάλλον.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

Η διασπορά και μετάδοση γίνεται : 1) μέσω σταγονιδίων στον αέρα (5μm ή μικρότερου μεγέθους), 2) με την εξαέρωση των μολυσματικών αυτών σταγονιδίων και παραμονή στο περιβάλλον για μεγάλη χρονική διάρκεια των μικροβίων που περιέχουν αυτά, 3) με την σκόνη του περιβάλλοντος η οποία περιέχει τα λοιμογόνα μικρόβια.

Τα μικρόβια που μεταδίδονται με τους παραπάνω τρόπους, διασπείρονται από τα ρεύματα του ατμοσφαιρικού αέρα στο άμεσο περιβάλλον Νοσοκομείου αλλά και σε μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις. Η διασπορά εξαρτάται από τους παράγοντες το περιβάλλοντος (κατάλληλος αερισμός, καθαριότητα δωματίων, καθαριότητα χρησιμοποιημένων εργαλείων).

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΜΙΚΡΟΒΙΑ, είναι : → Legionella → Mycobacterium → tuberculosis → Ιοί ερυθράς, ανεμοβλογιάς.

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ν.Λ.

→ Τροφές → Πόσιμο ύδωρ → Φάρμακα → Συσκευές → Κουνούπια → Μύγες → Ποντίκια → Παράσιτα → Κοινή χρήση συριγγών → Συγχρωτισμός.

Εδώ πρέπει να σημειωθούν τα εξής :

α) Η κλονισμένη γενική κατάσταση της υγείας των ατόμων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο (νοσήματα με ανοσολογική ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κίρρωση ήπατος, νεφρική ανεπάρκεια - σακχαρώδης διαβήτης).

β) Η χρήση ενδοφλέβιων καθετήρων - τραχειοστομίες - καθετήρων κύστεως - ενδοφλέβιες χορηγήσεις φαρμάκων.

γ) Οι διαφορές θεραπείες που εφαρμόζονται στον άρρωστο (που προκαλούν ανοσοκαταστολή ή στέρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του οργανισμού π.χ. λήψη αντιβιοτικών.

e-genius.gr ...intelligent web software