Γενικά Θέματα

Κατάταξη του πνευμονικού οιδήματος σύμφωνα με τους παθολογο-φυσιολογικούς μηχανισμούς

1. Διατάραξη των δυνάμεων Starling (αστάθεια)

Α΄ Αυξημένη πίεση στα τριχοειδή πνευμόνων

 • Αυξημένη φλεβική πίεση στα πνευμονικά αγγεία χωρίς να υπάρχει ανεπάρκεια αριστεράς κοιλίας (στένωση μιτροειδούς βαλβίδας)
 • Αύξηση στα φλεβικά αγγεία των πνευμόνων, δευτερογενής επί ανεπάρκειας αριστεράς κοιλίας
 • Αυξημένη πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή, δευτεροπαθώς προκαλούμενη από αύξηση της αρτηριακής πίεσης των πνευμόνων (από υπερεξίδρωση - πνευμονικό οίδημα)

Β΄ Αυξημένη ογκωτική πίεση πλάσματος

 • Υπολευκωματιναιμαία

Γ΄ Αύξηση αρνητικής πίεσης διαμέσου χώρου

 • Ταχεία αφαίρεση υγρού πλευριτικού – δημιουργία πνευμοθώρακα
 • Μεγάλη αρτηριακή πίεση στον υπεζωκοτικό χώρο, που προκαλείται από απόφραξη αεραγωγών σε συνδυασμό με αύξηση του τελο-εκπνευστικού όγκου (άσθμα)

2. Αλλοίωση της διαπερατότητας κυψελιδικής – τριχοειδικής μεμβράνης (οξύ αναπνευστικό σύνδρομο των ενηλίκων – acute respiratory distress syndrome)

 • Μικροβιακή παρασιτική – ιογενής πνευμονία
 • Εισπνεόμενες τοξίνες (χλωρίνη – καπνός – καπνός Teflon – διοξείδιο αζώτου)
 • Κυκλοφορούντα συστατικά – ουσίες – ενδοτοξίνες μικροβιακές – δηλητήρια όφεων
 • Εισρόφηση συστατικών οξίνου περιεχομένου
 • Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία
 • Παραγωγή αγγειοδραστικών ουσιών (ισταμίνη, κινίνη)
 • Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 • Ανοσολογικά νοσήματα πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, φάρμακα (νιτροφουράνια), λευκοσυγκολλητίνες
 • Πνεύμων εκ καταπληξίας, προερχόμενος από μη θωρακικό τραύμα
 • Οξεία αιμορραγική παγκρεατίτιδα

3. Ανεπάρκεια λεμφαγγειακού συστήματος

 • Μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων
 • Γενικευμένη καρκινωμάτωση που προσβάλλει τα λεμφαγγεία (λεμφαγγειακή διασπορά)
 • Ινώδης λεμφαγγειΐτιδα (σιλίκωση)

4. Διάφορα άλλα αίτια – άγνωστης αιτίας

 • Πνευμονικό οίδημα από παραμονή σε μεγάλο υψόμετρο
 • Νευρογενές πνευμονικό οίδημα
 • Υπερδοσολογία ναρκωτικών ουσιών
 • Πνευμονική εμβολή
 • Εκλαμψία
 • Καρδιακή ανάνηψη
 • Μετά από γενική αναισθησία
 • Μετά από καρδιοπνευμονικό bypass

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Harisson’s Int. Med. 16th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software