Γενικά Θέματα

Ενδείξεις καθετηριασμού πνευμονικής αρτηρίας

Καρδιακά νοσήματα

 • Οξεία βαλβιδική ανεπάρκεια
 • Καρδιακός επιπωματισμός
 • Επιπλεγμένη καρδιακή ανεπάρκεια
 • Επιπλεγμένο έμφραγμα μυοκαρδίου

Αιμοδυναμική αστάθεια

 • [Ειδικά στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται απαραίτητα τα ινότροπα φάρμακα]
 • Εκτίμηση όγκου αίματος
 • Αδιευκρίνιστη καταπληξία (shock)

Αιμοδυναμική εκτίμηση

 • Καρδιά – χειρουργείο καρδιάς
 • Μετεγχειρητική πορεία βαρέως πάσχοντος
 • Μετά από χειρουργική επέμβαση και για μετεγχειρητικής πορείας εκτίμηση μεγάλων καρδιακών επεμβάσεων

Πνευμονικές παθήσεις

 • Σε πνευμονική εμβολή με επιπλοκές
 • Πνευμονική υπέρταση

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Ref.: Merck Man. 18th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software