Γενικά Θέματα

Καρδιαγγειακός κίνδυνος – μεταβολικό σύνδρομο σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες θνητότητας και νοσηρότητας στο δεύτερο ήμισυ της ζωής ανδρών και γυναικών.
Η εμφάνιση και αύξηση των καρδιαγγειακών νόσων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις γυναίκες που σε πολλές χώρες το προσδόκιμο επιβίωσης φτάνει μέχρι τα 70 χρό­νια. Φαίνεται ότι εκτός από τη γήρανση μεγάλο ρόλο γι’ αυτό παίζει και η εμμηνόπαυση (βλ. πίνακα 1).

Καρδιαγγειακός κίνδυνος – μεταβολικό σύνδρομο σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση δρα δυσμενώς στην ανάπτυξη καρδιοαγγειακού κινδύνου των γυναικών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η εμμηνόπαυση φαίνεται επίσης ότι προάγει την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης στις γυναίκες (βλ. πίνακα 2) και αποδίδεται:

 1. Στο αυξημένο οξειδωτικό stress

 2. Στις αναλογικές μεταβολές ανδρογόνων οιστρογόνων

 3. Στην ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος

 4. Στην ενεργοποίηση συστήματος ρενίνης – αγγειοιστασίνης

 5. Υπερδραστηριότητα Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος (Σ.Ν.Σ.)

 6. Στην παχυσαρκία και το σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Καρδιαγγειακός κίνδυνος – μεταβολικό σύνδρομο σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

Ο συνδυασμός παχυσαρκίας – αρτηριακής υπέρτασης, μειωμένης ανοχής της γλυκόζης, δυσλιπιδαιμία, που συχνά εμφανίζεται σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση αποτελούν τον ορισμό του μεταβολικού συνδρόμου, το οποίο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.


Συμβουλές θεραπείας

 1. Άριστος έλεγχος αρτηριακής πίεσης

 2. Απώλεια ελέγχου σωματικού βάρους

 3. Παρακολούθηση σακχάρου αίματος


Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software