Γενικά Θέματα

Υπολογισμός της Χοληστερόλης

Υπολογισμός Πρακτικός της Χοληστερόλης και των κλασμάτων αυτής

Ολική Χοληστερόλη = HDL χοληστερόλη + VLDL χοληστ. + LDL χοληστερόλη

VLDL χοληστερόλη = 

Αυτός ο τύπος είναι σωστός μόνον όταν τα δείγματα αίματος λαμβάνονται μετά 12ωρη νηστεία και όταν η τιμή των τριγλυκεριδίων είναι κάτω των 400 mg/dl.

LDL χοληστερ. = ολική χοληστερόλη (mg/dl) – HDL χοληστερόλη (mg/dl) -

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software