Γενικά Θέματα

Nυσταγμός

  • Φάρμακα (Meperidine, barbiturates, phenytoin, phenothiazines)
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Συγγενής
  • Νεοπλασίες (εγκεφάλου, παρεγκεφαλίτιδος, στελέχους)
  • Βλάβες λαβυρίνθου ή ακουστικής οδού (Ωτόλιθοι)
  • Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
  • Ατροφία Οπτικού Νεύρου
  • Άλλα αίτια (Arnold Chiari, malformation, συριγγομεγαλία, χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, κύστεις μηνίγγων)
Dr Νίκος Καλλιακμάνης
e-genius.gr ...intelligent web software