Γενικά Θέματα

Πονοκέφαλος από βήχα

Σοβαρός πονοκέφαλος μπορεί να προκληθεί από βήχα, γέλιο, φτάρνισμα αλλά συνήθως αυτός διαρκεί μόνο λίγα λεπτά (ή και λιγότερο).

Η παθοφυσιολογία και αιτιολογική βάση των συμπτωμάτων δεν είναι γνωστη. Συνήθως δεν υπάρχει καμία αιτία αν και στο 10% των περιπτώσεων εξακριβώνεται αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης στον οπίσθιο βόθρο που οφείλεται σε διαμαρτία διάπλασης Arnold-Chiari ή εγκεφαλικούς όγκους ή χωροκατακτητικές εξεργασίες εγκεφάλου. Έλεγχος με C.T. Scanning και M.R.I. εγκεφάλου πρέπει να γίνεται και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο επί επιμονής των συμπτωμάτων (βήχας – πονοκέφαλος). Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν αυτόματα, μπορεί και μετά από χρόνια. Για ανεξήγητους λόγους τα πάντα υποχωρούν μετά την επιτέλεση οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Η χορήγηση επίσης ινδομεθακίνης ανακουφίζει άμεσα.
e-genius.gr ...intelligent web software