Γενικά Θέματα

Οίδημα οπτικής θηλής

 • Λοιμώξεις κεντρικού νευρικού συστήματος (ιογενείς – μικροβιακές – μύκητες)
 • Λήψη φαρμάκων (lithium – cisplatin – corticosteroids – tetracycline)
 • Τραυματισμοί κεφαλής
 • Νεοπλασίες κεντρικού νευρικού συστήματος (πρωτοπαθές – μεταστατικό)
 • Pseudotumor cerebri
 • Θρόμβωση σφηνοειδούς κόλπου
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Σαρκοείδωση
 • Υπαραχνοειδής αιμορραγία
 • Κατακράτηση CO2
 • Μηνιγγίτιδα – Εγκεφαλίτιδα
 • Arnold Chiari – συγγενείς διαμαρτίες
 • Αλλοιώσεις οφθαλμικού κόγχου
 • Απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς
 • Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
e-genius.gr ...intelligent web software