Γενικά Θέματα

Ενδοδερμικές εγχύσεις

Ενδοδερμικές εγχύσεις - Χρήσεις κορτικοστεροειδών παρατεταμένης δράσης

Τοπικές εγχύσεις

  • Γυροειδής Αλωπεκία
  • Χηλοειδή δέρματος
  • Οζώδης Κνήφη
  • Κοκκιωματώδεις Βλάβες
  • Ψωριασική Ονυχία
  • Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος
  • Ομαλός Λειχήνας
  • Λεύκη
Τ οπικά τα κορτικοστεροειδή προκαλούν ατροφία δέρματος στο σημείο της έγχυσης. Εγχύσεις κορτικοειδών αποφεύγονται στην περιοχή των οφθαλμών – φρυδιών – γύρω από τα μάτια διότι υπάρχει κίνδυνος θρόμβωσης της κεντρικής αρτηρίας του οφθαλμού και μικρών αγγείων του αμφιβληστροειδούς.
e-genius.gr ...intelligent web software