Σακχαρώδης Διαβήτης

Δέκα επισημάνσεις-σημεία - Δέκα απαντήσεις που αναφέρονται στη διάγνωση-αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ

Π

ολλές γνώσεις, απόψεις έχουν σήμερα αλλάξει για τον Σ.Δ. τύπου ΙΙ. Ο γιατρός όπως και ο άρρωστος πρέπει να ενημερώνεται απόλυτα για τις καινούργιες ελπιδοφόρες απόψεις και εξελίξεις αλλά δεν πρέπει να «λησμονήσει» και τα «κλασσικά» παραδοσιακά δεδομένα που αφορούν την διάγνωση και θεραπεία του Σ.Δ. τύπου ΙΙ. Ο Σ.Δ. τύπου που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο συνήθως διαδράμει χωρίς συμπτώματα για πολλά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του. Έτσι η ρύθμιση του Σ.Δ. τύπου ΙΙ, αποτελεί βασικό στοιχείο για το μέλλον του αρρώστου, διότι με την σωστή ρύθμιση προλαμβάνονται οι μελλοντικές επιπλοκές της νόσου που εντοπίζονται κυρίως στα αγγεία (μικρό – μακροαγγειοπάθεια Σ.Δ. ΙΙ). Παρακάτω συζητούνται και επισημαίνονται 1ο σημεία που αναφέρονται στη διάγνωση και αντιμετώπιση του Σ.Δ. τύπου ΙΙ, τα οποία σημεία απαντούν ίσως σε διάφορες απορίες - ερωτηματικά ασθενούς και ιατρού που αφορούν τον Σ.Δ. ΙΙ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες-επισημάνσεις για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
Μέτρηση - Προσδιορισμός σακχάρου αίματος Η πιο σωστή εκτίμηση της τιμής του σακχάρου αίματος γίνεται από τον ορό του αίματος ή από δείγμα φλεβικού αίματος, παρά από λήψη συνόλου αίματος. Το σάκχαρο που προκύπτει από τις μετρήσεις αυτές αντιπροσωπεύει πιο πιστά τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα και στους ιστούς του ασθενούς με Σ.Δ.
Τιμή του σακχάρου στο αίμα
Όταν η τιμή του σακχάρου στο αίμα το πρωί και με νηστεία είναι 126mgr/dl ή μεγαλύτερη και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η τιμή αυτή θα εμφανιστεί 2-3 φορές, σε διαφορετικές χρονικές λήψεις και ημέρες, τότε το άτομο που εμφανίζει αυτές τις τιμές κρίνεται ότι εμφανίζει Σακχαρώδη Διαβήτη. Όταν η τιμή του σακχάρου αίματος είναι κάτω από 126 mgr/dl τότε πρέπει να γίνεται η κλασσική καμπύλη σακχάρου. Τρόπος εκτελέσεως σακχαραιμικής καμπύλης: Λήψη από το στόμα 75gr σακχάρου το πρωί και χωρίς να έχει φαει τίποτα προηγουμένως το άτομο. Κατόπιν ανά ημισείαν ώραν ακολουθούν από τη φλέβα λήψεις αίματος προς μέτρηση του σακχάρου. Έτσι στο τέλος ο μικροβιολόγος μετράει 6 τιμές σακχάρου σε χρόνους 0’- 30’- 60’ – 90’ – 120’ –150’. Η τελευταία εκτίμηση του σακχάρου δηλ. 150’ μπορεί να μη γίνει.
Για την επιτυχία της καμπύλης σακχάρου πρέπει:
  • Η λήψη του φλεβικού αίματος για την εκτίμηση του σακχάρου να γίνεται ακριβώς στις προκαθορισμένες χρονικές στιγμές δηλ. 0-30’-60’ κλπ.
  • Το άτομο που κάνει την καμπύλη πρέπει να είναι υγιές (όχι ιώσεις ή εποχιακές λοιμώξεις όχι φλεγμονές οξείες ή χρόνιες).
  • Το άτομο που κάνει την καμπύλη πρέπει να είναι υγιές (όχι ιώσεις ή εποχιακές λοιμώξεις όχι φλεγμονές οξείες ή χρόνιες).

Συνέχεια ανάγνωσης

e-genius.gr ...intelligent web software